Summer School on Innovation and Technology Law

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Szkoła letnia stara się przedstawić wszechstronną analizę problemów prawnych, biznesowych i politycznych, które powstają na styku prawa, technologii i przemysłu. Program wprowadza do głównych dziedzin prawa cyfrowego, zapewniając uczestnikom wgląd w dziedzinę Prawa IT oraz docenienie znaczącej roli prawa w rozwoju gospodarczym i technologicznym, a zwłaszcza w promowaniu innowacji. Oprócz programu akademickiego i jego wartości edukacyjnej, Szkoła Letnia jest ważna z kulturowego punktu widzenia: uczestnicy będą mieli możliwość uczęszczania na jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie, odkrywania autentycznej Wenecji oraz wymiany pomysłów i doświadczeń na forum międzynarodowym. środowisko.

Wszystkie działania będą prowadzone w języku angielskim. W ostatnim dniu Szkoły Letniej każdy uczestnik, który regularnie brał udział w programie, otrzyma certyfikat uczestnictwa ( 3 punkty ECTS ).OPENING PARTY 2018Field trip to Venice

Lokalizacje

Padwa

Address
Palazzo Bo Via 8 febbraio, 2
Padwa, Veneto, Włochy