Elyon College

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

MISJA

Naszą misją jest rozwijanie profesjonalnej edukacji i doskonalenie umiejętności zawodowych z perspektywy międzynarodowej w różnych dyscyplinach technologicznych i biznesowych, które nie są dostępne w wielu tradycyjnych instytucjach szkolnictwa wyższego. Jesteśmy zobowiązani do przygotowania naszych uczniów do osiągnięcia sukcesu na globalnym rynku. Osiąga się to poprzez połączenie rygoru akademickiego ze szkoleniem zawodowym i świadomością różnorodności kulturowej, koncentrując się jednocześnie na profesjonalnym i osobistym rozwoju naszych uczniów.

Lokalizacje

Brooklyn

Address
500 8TH AVE, NEW YORK, NY
10018 Brooklyn, Nowy Jork, Stany Zjednoczone