The TEFL Academy

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

profil firmy

The TEFL Academy ma jednych z wiodÄcych na Åwiecie profesjonalistów EFL wspóÅpracujÄcych z nami w celu zapewnienia najlepszych kursów TEFL dostÄpnych na caÅym Åwiecie.

Istnieje wielu dostawców kursów TEFL dziaÅajÄcych na caÅym Åwiecie. Przy tak dużym wyborze i przy tak dużej liczbie sprzecznych informacji dostÄpnych w Internecie, potencjalni studenci TEFL mogÄ mieÄ trudnoÅci z dokonaniem wÅaÅciwego wyboru. The TEFL Academy poziomie 5 (168 godzin) ma na celu dostarczenie uczniom dokÅadnych informacji, umiejÄtnoÅci i szkoleÅ, aby zapewniÄ im opuszczenie akademii z dobrym zrozumieniem nauczania jÄzyka angielskiego, jak również jaÅniejszy obraz branży TEFL jako caÅy.

The TEFL Academy specjalizuje siÄ w kursach TEFL i niczym wiÄcej. TEFL jest nie tylko w naszym imieniu, ale jest także szkieletem naszej akademii. Wszyscy nasi trenerzy to doÅwiadczeni profesjonaliÅci EFL. Wszyscy oni zostali zakwalifikowani jako nauczyciele TEFL, zdobyli wieloletnie doÅwiadczenie w nauczaniu i teraz przekazujÄ swojÄ wiedzÄ praktycznÄ naszym studentom kursu TEFL.

The TEFL Academy jest jedynym na Åwiecie dostawcÄ kursów TEFL, który zostaÅ oficjalnie uznany przez organy regulacyjne, zarówno w USA, jak iw Wielkiej Brytanii. Nasz kurs TEFL na poziomie 5 jest zatwierdzony przez DEAC jako speÅniajÄcy kryteria statusu zatwierdzonego programu nauczania (AQC). DEAC jest uznanym organem przyznajÄcym nagrodÄ amerykaÅskiemu Departamentowi Edukacji. Nasz kurs jest regulowany przez Ofqual (brytyjski departament rzÄdowy) i nagrodzony przez Qualifi, uznanÄ instytucjÄ przyznajÄcÄ nagrodÄ rzÄdowi brytyjskiemu. Po pomyÅlnym ukoÅczeniu kursu TEFL otrzymasz miÄdzynarodowy certyfikat TEFL Level 5 (168 godzin), wiÄc jest to jedyna kwalifikacja, której potrzebujesz!

PoÅÄczone kursy The TEFL Academy TEFL odbywajÄ siÄ w miejscach na caÅym Åwiecie, w tym w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Europie, Australii, Kanadzie, USA, RPA i Nowej Zelandii. The TEFL Academy online TEFL można studiowaÄ w dowolnym czasie i dowolnym miejscu.

Twoja podróż TEFL zaczyna siÄ tutaj!

Czy chcesz uczyÄ angielskiego jako jÄzyka obcego na caÅym Åwiecie?

Åwietny! JesteÅ we wÅaÅciwym miejscu. The TEFL Academy zapewnia najlepsze z akredytowanych kursów TEFL, co oznacza, że twoje kwalifikacje sÄ uznawane na caÅym Åwiecie. The TEFL Academy jest wiodÄcym na Åwiecie dostawcÄ kursów TEFL. Pomożemy Ci zdobyÄ umiejÄtnoÅci potrzebne do nauczania jÄzyka angielskiego jako obcego, bez wzglÄdu na to, czy bÄdzie to nasz specjalistyczny internetowy kurs TEFL, czy nasz wspólny kurs TEFL.

Dlaczego warto wybraÄ The TEFL Academy ?

Możemy nie byÄ najstarszymi, ale zdecydowanie jesteÅmy najlepsi! Oto 5 powodów, dla których warto.

Oferujemy jedyny na Åwiecie dostÄpny i przystÄpny kurs Level 5 TEFL!

Nasz kurs na poziomie 5 prowadzi do uznanego na caÅym Åwiecie certyfikatu TEFL. Bardziej akredytowani i uznani niż ktokolwiek inny.

Mamy wiÄcej lokalizacji kursów niż ktokolwiek inny

Nasi studenci nas uwielbiajÄ!

Mamy najwyższÄ ÅredniÄ ocenÄ na stronie Reviews.co.uk dowolnego dostawcy kursów TEFL. Utrzymujemy najwyższy poziom obsÅugi klienta, w tym wsparcie telefoniczne, czat na żywo i pocztÄ e-mail.

Mamy WIÄCEJ PRACY i wsparcie pracy niż jakikolwiek inny dostawca kursów TEFL

Mamy 1000 miejsc pracy w naszej firmie i nawiÄzaliÅmy kontakty z najwiÄkszymi rekrutami na Åwiecie.

Najlepsze praktyki TEFL!

Oferujemy szeroki wybór staży wartoÅciowych od Argentyny po TajlandiÄ, a wiÄkszoÅÄ z nich nie pobiera opÅat. Nasze pÅatne staże TEFL to Åwietny sposób na rozpoczÄcie kariery TEFL!

Nasza misja

Aby zaoferowaÄ najbardziej dostÄpny, elastyczny i opÅacalny sposób uzyskania kwalifikacji TEFL, z bardziej bieżÄcymi możliwoÅciami dla odnoszÄcych sukcesy absolwentów niż jakikolwiek inny dostawca kursów TEFL.

106818_pexels-photo-1153213.jpeg

Lokalizacje

Adelaida

Address
Adelaida, Południowa Australia, Australia

Brisbane

Address
Brisbane, Queensland, Australia

Melbourne

Address
Melbourne, Wiktoria, Australia

Pert

Address
Pert, Zachodnia australia, Australia

Sydnej

Address
Sydnej, Nowa Południowa Walia, Australia

Montreal

Address
Montreal, Quebec, Kanada

Toronto

Address
Toronto, Ontario, Kanada

Amsterdam

Address
Amsterdam, Holandia Północna, Niderlandy

Barcelona

Address
Barcelona, Katalonia, Hiszpania

Berlin

Address
Berlin, Berlin, Niemcy

Madryt

Address
Madryt, Wspólnota Madrytu, Hiszpania

Praga

Address
Praga, Praga, Czechy

Rzym

Address
Rzym, Lacjum, Włochy

Korek

Address
Korek, Hrabstwo Cork, IIrlandia

Dublin

Address
Dublin, Hrabstwo Dublin, IIrlandia

Galway

Address
Galway, Hrabstwo Galway, IIrlandia

Limeryk

Address
Limeryk, Hrabstwo Limerick, IIrlandia

Okland

Address
Okland, Okland, Nowa Zelandia

Bloemfontein

Address
Bloemfontein, Wolny stan, Republika Południowej Afryki

Kapsztad

Address
Kapsztad, Zachodni przylądek, Republika Południowej Afryki

Durban

Address
Durban, KwaZulu-Natal, Republika Południowej Afryki

Wschodni londyn

Address
Wschodni londyn, Przylądek Wschodni, Republika Południowej Afryki

Johannesburg

Address
Johannesburg, Gauteng, Republika Południowej Afryki

Pietermaritzburg

Address
Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal, Republika Południowej Afryki

Port Elizabeth

Address
Port Elizabeth, Przylądek Wschodni, Republika Południowej Afryki

Pretoria

Address
Pretoria, Gauteng, Republika Południowej Afryki

Aberdeen

Address
Aberdeen, Szkocja, Wielka Brytania

Ashford

Address
Ashford, Anglia, Wielka Brytania

Belfast

Address
Belfast, Irlandia Północna, Wielka Brytania

Birmingham

Address
Birmingham, Anglia, Wielka Brytania

Brighton

Address
Brighton, Anglia, Wielka Brytania

Cambridge

Address
Cambridge, Anglia, Wielka Brytania

Cardiff

Address
Cardiff, Walia, Wielka Brytania

Cheltenham

Address
Cheltenham, Anglia, Wielka Brytania

Edynburg

Address
Edynburg, Szkocja, Wielka Brytania

Exeter

Address
Exeter, Anglia, Wielka Brytania

Falmouth

Address
Falmouth, Anglia, Wielka Brytania

Glasgow

Address
Glasgow, Szkocja, Wielka Brytania

Łuska

Address
Łuska, Anglia, Wielka Brytania

Ipswich

Address
Ipswich, Anglia, Wielka Brytania

Leeds

Address
Leeds, Anglia, Wielka Brytania

Leicester

Address
Leicester, Anglia, Wielka Brytania

Liverpool

Address
Liverpool, Anglia, Wielka Brytania

Londyn

Address
Londyn, Anglia, Wielka Brytania

Londonderry

Address
Londonderry, Irlandia Północna, Wielka Brytania

Luton

Address
Luton, Anglia, Wielka Brytania

Manchester

Address
Manchester, Anglia, Wielka Brytania

Newcastle upon Tyne

Address
Newcastle upon Tyne, Anglia, Wielka Brytania

Northampton

Address
Northampton, Anglia, Wielka Brytania

Norwich

Address
Norwich, Anglia, Wielka Brytania

Nottingham

Address
Nottingham, Anglia, Wielka Brytania

Oxford

Address
Oxford, Anglia, Wielka Brytania

Plymouth

Address
Plymouth, Anglia, Wielka Brytania

Czytanie

Address
Czytanie, Anglia, Wielka Brytania

Sheffield

Address
Sheffield, Anglia, Wielka Brytania

Southampton

Address
Southampton, Anglia, Wielka Brytania

Southend

Address
PA28 6RP Southend, Szkocja, Wielka Brytania

Stoke on Trent

Address
Stoke on Trent, Anglia, Wielka Brytania

Swansea

Address
Swansea, Walia, Wielka Brytania

York

Address
York, Anglia, Wielka Brytania

Boston

Address
Boston, Massachusetts, Stany Zjednoczone

Chicago

Address
Chicago, Illinois, Stany Zjednoczone

Los Angeles

Address
Los Angeles, Kalifornia, Stany Zjednoczone

Nowy Jork

Address
Nowy Jork, Nowy Jork, Stany Zjednoczone

Filadelfia

Address
Filadelfia, Pensylwania, Stany Zjednoczone

San Francisco

Address
San Francisco, Kalifornia, Stany Zjednoczone