Southern Cross Education Institute

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Southern Cross Instytut Edukacji ma zaszczyt zaoferowaÄ zarówno lokalnych studentów Melbourne i zagranicznych studentów z caÅego Åwiata, najlepsze możliwoÅci dostÄpne w zapewnieniu wszystkim otrzymaÄ ostateczny doÅwiadczenie w zdobywaniu kwalifikacji, których szukasz.

Czy student studiuje kurs zaÅwiadczenie lub kurs Advanced Diploma, nasz Instytut ÅÄczy interaktywnej zabawy atmosferÄ uzupeÅnione energicznym sposobie nauczania. Wszystkie szkolenia zawiera jeden na jeden indywidualne podejÅcie do potrzeb i poziomu umiejÄtnoÅci ucznia. Nasza oferta kursów jest niepeÅna z nowych kursów czÄsto dodawane. Krótkie seminaria i kursy, takie jak certyfikat pierwszej pomocy czÄsto sÄ dostarczane przez miejscowych studentów, przedsiÄbiorców i czÅonków rodziny, którzy chcÄ poszerzyÄ swojÄ wiedzÄ, kiedy czas jest ograniczony.

Wszyscy uczniowie doÅwiadczajÄ relaksujÄcÄ atmosferÄ nauki w naszych uczelniach. Nasi goÅcie zagranicznych studentów nie tylko zabraÄ do domu australijskiego kwalifikacje uznawane na caÅym Åwiecie, ale również doÅwiadczyÄ różnorodnoÅci Australia ma do zaoferowania. Od wspaniaÅej malowniczej zdumieniem Australia ma do zaoferowania aż do wielkiego wachlarza możliwoÅci poÅrednictwa pracy bÄdziesz miaÅ kiedyÅ swoje kwalifikacje jest kompletny, Southern Cross Instytut Edukacji jest wÅaÅciwym wyborem. Ludzie, różne, różne nauki i zróżnicowane dostawy zapewni sukces.

Lokalizacje

Melbourne

Address
Melbourne City Campus, 155-161 Boundary Road
VIC 3051 Melbourne, Wiktoria, Australia

Adelaida

Address
Adelaide Campus, Level2 14-16 Grote Street
SA 5000 Adelaida, Południowa Australia, Australia