Keystone logo

Polityka prywatności

Jesteśmy częścią Keystone Educational Group ( https://www.keg.com ), która pomaga ludziom i firmom znaleźć odpowiednią edukację dla ich potrzeb poprzez usługi online i aplikacje mobilne, konferencje, dni otwarte, wystawy, katalogi i marketing . Korzystając z naszych Usług, wyrażasz zgodę na udostępnianie nam określonych informacji. Takie informacje mogą stanowić dane osobowe, tj. informacje, które Cię dotyczą i które mogą posłużyć do Twojej osobistej identyfikacji.

O polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, kiedy i dlaczego zbieramy informacje o Tobie, w jaki sposób je wykorzystujemy, warunki, na jakich możemy je ujawniać innym oraz jak je zabezpieczamy.

My, KEG, działamy jako „administrator” danych osobowych, które przekazujesz za pośrednictwem naszych stron internetowych i podobnych stron internetowych oraz usług rekrutacyjnych („Usługa”). Dotyczy to również wszystkich domen lokalnych i międzynarodowych.

KEG działa również jako „przetwarzający” w imieniu szkół korzystających z naszej platformy. Szkoły korzystają z platformy oprogramowania, aby śledzić Twoje prośby o informacje.

Jakie informacje zbieramy?

Możesz poruszać się po naszej stronie internetowej bez podawania swoich danych osobowych, z wyjątkiem adresu IP i ciągu agenta użytkownika. Adres IP i ciąg agenta użytkownika są przechowywane przez 24 miesiące.

Jeśli jednak chcesz otrzymywać informacje dotyczące nas lub otrzymywać informacje od szkół zarejestrowanych na naszej stronie internetowej, będziemy potrzebować Twoich danych osobowych.

Zbieramy od Ciebie informacje, gdy rejestrujesz się na naszej stronie, zapisujesz się do naszego newslettera, odpowiadasz na ankietę, wypełniasz formularz lub przekazujesz nam dane drogą elektroniczną. Aby korzystać z naszych Usług, musisz mieć co najmniej 13 lat. Możesz zostać poproszony o podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu do korespondencji, numeru telefonu lub informacji edukacyjnych (jeśli dotyczy). Możemy również poprosić Cię o przekazanie nam opinii i przeglądu naszych Usług.

Nie gromadzimy świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i zdajesz sobie sprawę, że Twoje Dzieci przekazały nam Dane Osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane Osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Podobnie jak większość witryn internetowych, używamy plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia, zebrać ogólne informacje o odwiedzających i śledzić wizyty w naszej witrynie. Proszę zapoznać się z pytaniem „czy używamy plików cookie?” poniżej, aby uzyskać informacje o plikach cookie i sposobie ich używania.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Wszelkie informacje, które od Ciebie zbieramy, mogą zostać wykorzystane w jeden z następujących sposobów:

  • Aby odpowiedzieć na Twoją prośbę do szkoły: Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania Ci informacji o ofertach edukacyjnych i stypendialnych naszych szkół, od których zażądałeś takich informacji

  • Aby spersonalizować Twoje doświadczenie: Twoje informacje pomagają nam lepiej odpowiadać na Twoje indywidualne potrzeby i pomagać Ci w aplikacji do różnych programów edukacyjnych

  • Aby ulepszyć naszą stronę internetową: Przetwarzamy informacje o Tobie, gdy bezpośrednio wysyłasz do nas wiadomości e-mail. Nieustannie dążymy do ulepszania naszej oferty internetowej w oparciu o informacje i opinie, które otrzymujemy od Ciebie

  • Aby poprawić obsługę klienta: Twoje informacje pomagają nam skuteczniej reagować na Twoje zgłoszenia dotyczące obsługi klienta i potrzeby wsparcia

  • Aby wysyłać okresowe wiadomości e-mail i biuletyny

  • Aby zarządzać konkursem, promocją, ankietą lub inną funkcją witryny

  • Aby wysyłać informacje i aktualizacje dotyczące Twojej prośby, oprócz okazjonalnych wiadomości o firmie, aktualizacji, promocji, powiązanych informacji o produktach lub usługach itp.

Podczas przetwarzania formularza internetowego i przesyłania żądanych informacji podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną, w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed wejściem w umowę (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO oraz art. 49 ust. 1 lit. b) i c) RODO).

Prześlemy również informacje, o które prosiłeś w programach, na adres e-mail, który podałeś w celu realizacji zamówienia, oprócz wszelkich istotnych informacji, takich jak sporadyczne wiadomości firmowe, aktualizacje, promocje, informacje o produktach lub usługach itp. związane z programami zażądałeś, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody, w razie potrzeby, który jest przetwarzany na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 49 nr 1 pkt a).

Kiedy rejestrujesz się w naszych Usługach i rejestrujesz konto, przetwarzamy również Twoje dane kontaktowe i dane logowania podane przez Ciebie. Celem przetwarzania jest umożliwienie Ci dostępu do Usług, a podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej z Tobą umowy o korzystanie z Usługi (art. 6 ust. 1 lit. b/ RODO). Art. 49 ust. 1 lit. b RODO). Na swoim koncie możesz kontrolować swoje informacje, wyświetlając, zmieniając i usuwając swoje dane osobowe. Usunięcie konta spowoduje usunięcie wszystkich danych osobowych. Ponadto będziemy przetwarzać logi techniczne w celu bezpieczeństwa i rozwoju usługi, które będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, aby systemy były bezpieczne i aktualne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ uważamy, że cel nie jest nadrzędny wobec Twoich praw do prywatności.

Zebrane dane osobowe będą, z zastrzeżeniem wewnątrzgrupowej Umowy o ochronie danych osobowych, udostępniane w ramach spółek grupy KEG w celu umożliwienia przetwarzania różnych usług.

Usuń lub wycofaj swoje dane

Możesz zrezygnować lub usunąć swoje dane w dowolnym momencie, klikając przycisk rezygnacji z subskrypcji na dole naszych wiadomości e-mail lub logując się na swoje konto studenckie. Możesz również zrezygnować z subskrypcji przez telefon lub e-mail. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w zakładce „Kontakt”.

Poproś o dostęp do swoich danych

W dowolnym momencie możesz poprosić o dostęp do przetwarzanych przez nas informacji o Tobie, kontaktując się z nami telefonicznie lub e-mailem lub logując się na swoje konto studenckie. Możesz również poprosić o poprawienie informacji. Na żądanie możesz również przekazać swoje dane osobowe. Ponadto możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub sprzeciwić się przetwarzaniu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Nasze dane kontaktowe znajdują się w części „Kontakt”.

Jak chronimy Twoje dane?

Wdrażamy różne środki bezpieczeństwa, aby zachować bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, gdy przesyłasz wniosek lub wprowadzasz, przesyłasz lub uzyskujesz dostęp do swoich danych osobowych.

Te środki bezpieczeństwa obejmują: ochronę haszowanym/solonym hasłem, regularne aktualizacje oprogramowania, kopie zapasowe, zapory ogniowe, komunikację z bazami danych z najlepszymi praktykami, dostęp do systemu oparty na rolach i wiele innych. Używamy również technologii SSL (Secure Sockets Layer), aby zapewnić, że Twoje informacje są w pełni zaszyfrowane i bezpiecznie przesyłane przez Internet.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane, maksymalnie 24 miesiące od ostatniego użycia. Należy pamiętać, że dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy czas, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub konieczne do rozstrzygania sporów lub egzekwowania naszych umów.

Czy używamy plików cookie?

TAk. Pliki cookie to małe pliki, które witryna lub jej usługodawca przesyła na dysk twardy komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej (jeśli na to zezwolisz), które umożliwiają naszemu systemowi rozpoznanie przeglądarki oraz przechwytywanie i zapamiętywanie określonych informacji.

Używamy plików cookie do kompilowania zagregowanych danych o ruchu w witrynie i do personalizacji Twojego doświadczenia. Zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na używanie plików cookie, gdy wejdziesz na naszą stronę internetową, klikając przycisk „Zgadzam się”. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki, logując się na swoje konto studenckie lub telefonicznie lub e-mailem.

Możesz nadal korzystać z naszej usługi bez akceptowania plików cookie, ale pamiętaj, że może to negatywnie wpłynąć na funkcjonalność naszej witryny.

Pliki cookie mogą być również ustawiane przez zaufanych podprzetwarzających. Proszę zapoznać się z sekcją „Procesory podrzędne” poniżej, aby uzyskać informacje o typie używanych procesorów podrzędnych.

Czy ujawniamy jakiekolwiek informacje podmiotom zewnętrznym?

Ściśle współpracujemy z naszymi zaufanymi stronami trzecimi, tj. uniwersytetami wymienionymi na naszych stronach internetowych oraz innymi instytucjami i partnerami, z których korzystamy w celu usprawnienia Usług, aby zapewnić prawidłowe i aktualne informacje o ofertach edukacyjnych i stypendialnych. Gdy poprosisz o informacje od jednej z naszych zaufanych stron trzecich, odpowiedni uniwersytet i ich przedstawiciele otrzymają Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail i otrzymają Twoje dane osobowe, aby przekazać Ci informacje o programie nauczania i procesie rekrutacji oraz wszelkie inne informacje, które poprosiłem.

Informacje te mogą być również wykorzystywane do wysyłania dodatkowych biuletynów i wiadomości e-mail, pod warunkiem, że nie zrezygnowałeś z otrzymywania takich informacji.

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy innym stronom trzecim Twoich danych osobowych. Możemy jednak ujawnić Twoje dane, jeśli uważamy, że jest to konieczne w celu zachowania zgodności z prawem, egzekwowania naszych zasad dotyczących witryny lub ochrony naszych lub innych praw, własności lub bezpieczeństwa. Ponadto informacje o odwiedzających, które nie pozwalają na identyfikację osoby, mogą być przekazywane innym stronom w celach marketingowych, reklamowych lub innych.

Czy przekażemy Twoje dane poza Europę?

W ramach Usług oferowanych za pośrednictwem naszych stron internetowych informacje, które nam przekazujesz, mogą być przekazywane poza Wielką Brytanię, Unię Europejską („UE”) lub Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), pod warunkiem, że wyrazisz zgodę na otrzymywania informacji z uczelni spoza Wielkiej Brytanii/UE/EOG, a tym samym Twoja zgoda wymaga od nas przekazania Twoich danych osobowych w celu świadczenia Usług. Należy pamiętać, że takie państwa trzecie mogą mieć różne, a czasem mniejsze poziomy ochrony danych osobowych.

Jeśli przekażemy Twoje dane poza Wielką Brytanię/UE/EOG, podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że zostaną podjęte odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że Twoje prawa do prywatności będą nadal chronione zgodnie z niniejszą polityką.

Jakie masz prawa?

Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi lub uważasz, że nie przetwarzamy Twoich danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Podwykonawcy przetwarzania

KEG polega na kilku zewnętrznych dostawcach, którzy pomagają w świadczeniu usług, które oferujemy użytkownikowi. Niektórzy z tych dostawców przetwarzają Twoje dane osobowe, aby móc wykonać oferowaną przez nich usługę.

Dane osobowe użytkowników będziemy przekazywać wyłącznie stronom trzecim, do których mamy zaufanie. Starannie dobieramy partnerów, aby zapewnić przetwarzanie danych osobowych użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności. Współpracujemy z następującymi kategoriami podmiotów przetwarzających dane osobowe; firmy serwerowe i hostingowe, firmy zajmujące się dystrybucją poczty e-mail, firmy zajmujące się przetwarzaniem wideo, firmy zajmujące się pozyskiwaniem informacji, takie jak Google Analytics, Google Ad Manager i Google Tag Manager oraz inne firmy świadczące usługi analityczne i firmy zajmujące się rozwojem IT w odniesieniu do dostarczania Usługi.

Linki stron trzecich

Czasami, według własnego uznania, możemy umieszczać lub oferować produkty lub usługi stron trzecich na naszej stronie internetowej i za pośrednictwem naszych Usług. Te strony osób trzecich mają odrębne i niezależne polityki prywatności. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści i działania tych stron, do których prowadzą linki. Niemniej jednak staramy się chronić integralność naszej witryny i przyjmujemy wszelkie opinie na temat tych witryn i usług.

Tylko polityka prywatności online

Niniejsza polityka prywatności online dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych za pośrednictwem naszej strony internetowej, a nie informacji gromadzonych w trybie offline.

Zasady i warunki

Prosimy również o zapoznanie się z naszą sekcją Regulamin, zawierającą informacje na temat użytkowania, wyłączenia odpowiedzialności i ograniczenia odpowiedzialności regulujące korzystanie z naszej strony internetowej pod adresem www.keg.com.

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, opublikujemy te zmiany na tej stronie i/lub zaktualizujemy datę modyfikacji Polityki prywatności poniżej. Zmiany Polityki będą miały zastosowanie wyłącznie do informacji zebranych po dacie zmiany.

Ta polityka została ostatnio zmodyfikowana 21 lutego 2022 r.

Kontakt z nami

Keystone Educations Group AS (w imieniu odpowiedniej firmy z grupy KEG) z korporacyjnym numerem identyfikacyjnym 891 201 222 i adresem Rolfsbuktveien 4D, 1364 Fornebu, Norwegia jest odpowiedzialna za dane osobowe, a tym samym za przetwarzanie danych osobowych.

Skontaktuj się z nami pod adresem [email protected] lub zadzwoń pod numer +47 232 27 250, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych informacji lub inne pytania dotyczące przetwarzania naszych danych osobowych.