Keystone logo
Institute For Field Research

Institute For Field Research

Institute For Field Research

Wstęp

Institute For Field Research IFR ( IFR ), działający jako niezależna, niedochodowa organizacja akademicka, pozwolił nam przełamać tradycyjne bariery instytucjonalne i udostępnić szkoły terenowe studentom niezależnie od uczelni, na której uczą. Współpracując z czołowymi naukowcami z instytucji akademickich na całym świecie, instytut zapewnia oparte na dowodach programy naukowe z szerokiego zakresu dyscyplin, zapewniając jednocześnie doskonałość w badaniach i nauczaniu. Studenci nie są już ograniczeni do wiedzy fachowej członków wydziału w swojej macierzystej uczelni, a główni badacze mogą rekrutować najlepszych studentów z całego świata.

Instytut oferuje unikalny model zapewniający doskonałość w naszych szkołach terenowych. Każdy program jest corocznie recenzowany przez naszą Radę Naukową . Projekty szkół terenowych są oceniane zarówno na podstawie aktywnych badań, jak i zaangażowania w pedagogikę. Ta inwestycja w kontrolę jakości zapewnia wyjątkowe i niezawodne programy, które zapewniają wybitne badania i wybitnych studentów.

Lokalizacje

  • Los Angeles

    Overland Avenue,2999, 90064, Los Angeles

    pytania