Keystone logo
Znajdź swój dyplom

Znajdź swój dyplom

Co chcesz studiować?
Gdzie chcesz studiować?

Dyplom jest kwalifikacją wyższą oferowaną przez community colleges, szkoły techniczne i niektóre uniwersytety na całym świecie. Do uzyskania dyplomu wymagany jest zazwyczaj jeden do dwóch lat studiów w pełnym wymiarze godzin. Program dyplomowy może dostarczyć cennych specjalistycznych umiejętności, wiedzy i doświadczeń. Dyplomy mogą pomóc wypełnić lukę między szkołą średnią a uniwersytetem lub między studiami licencjackimi a magisterskimi.

Nowo dodane programy