Keystone logo
Znajdź swój stopień naukowy

Znajdź swój Associate Degree

Co chcesz studiować?
Gdzie chcesz studiować?

Programy Associate of Arts (AA) to zazwyczaj dwuletnie programy studiów w dziedzinie akademickiej związanej ze sztuką, naukami humanistycznymi, a czasem biznesem lub naukami społecznymi. Kredyty zdobyte w stopniu AA mogą być stosowane w kierunku czteroletniego stopnia licencjata, jeśli jest to potrzebne. Absolwenci Associate of Arts są poszukiwane w swoich dziedzinach dla ich zrozumienia kluczowych pojęć w ich dyscyplinie.

Nowo dodane programy