Keystone logo
Wenezuela

Nauka Kurs akademicki w Wenezuela 2024

Zmień walutę

Podstawowy miesięczny koszt utrzymania

 • Wynajem we wspólnym mieszkaniu

  116
 • Udział mediów

  6
 • Abonament internetowy

  34
 • Transport lokalny

  27

Przykładowy koszt stylu życia

 • Zestaw fastfood

  9
 • Bilet do kina

  5
 • Kufel lokalnego piwa

  1

Wymagania dotyczące wizy

Dla studentów przebywających dłużej niż 90 dni.

Jakiej wizy potrzebujesz?

Nazwa wizy

Wiza studencka

Cena i waluta

USD 70

Cena wenezuelskiej wizy studenckiej wynosi około 70 dolarów na okres do 12 miesięcy. Cena ta może ulec zmianie.

Kto może ubiegać się o wizę?

Większość narodowości może wjechać do Wenezueli na okres do 90 dni bez wizy. Jeśli Twój kurs nauki jest dłuższy niż 90 dni, będziesz musiał uzyskać wizę studencką.

Gdzie można złożyć wniosek?

Ambasada lub konsulat Wenezueli

Musisz złożyć wniosek w lokalnej ambasadzie lub konsulacie Wenezueli.

Witryna:https://www.embassypages.com/venezuela

Jak złożyć wniosek?

Będziesz musiał ubiegać się o wizę w najbliższej wenezuelskiej ambasadzie lub konsulacie po otrzymaniu oferty studiów od instytucji szkolnictwa wyższego w Wenezueli. Powinieneś sprawdzić na stronie internetowej konsulatu lub ambasady, aby potwierdzić, jakie wymagane dokumenty musisz zdobyć. Generalnie jednak są to wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz wniosku wizowego.
 • Ważny paszport z datą ważności minimum 6 miesięcy przed wygaśnięciem oraz jego kopia.
 • Dwie fotografie.
 • List z prośbą od instytucji, wskazujący środki finansowe, jakimi dysponuje student w Wenezueli; dowód przyjęcia lub formalnej rejestracji instytucji edukacyjnej.
 • Oryginał i kopia dyplomów licencjackich lub uniwersyteckich.
 • Oryginał i kopie dowodów studiów i poświadczonych notatek, odpowiednio apostylowanych lub zalegalizowanych.
 • List bankowy i wyciągi bankowe z ostatnich trzech (3) miesięcy. Jeśli wnioskodawca nie posiada własnych dochodów, musi przedłożyć list wspierający lub uwierzytelnioną odpowiedzialność ekonomiczną. Wszystkie te dokumenty muszą być złożone w oryginale i z pieczątką.
 • Międzynarodowe świadectwo szczepienia przeciwko żółtej febrze, oryginał i kserokopia, tylko w przypadku podróży do innego kraju przed wjazdem do Wenezueli.
 • List potwierdzający z ubezpieczenia zdrowotnego stwierdzający pokrycie kosztów.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Zaleca się, aby wnioskodawcy nie będący imigrantami poprosili o wizę nie mniej niż trzy (3) miesiące przed spodziewaną datą podróży. Zazwyczaj proces uzyskania wizy studenckiej do Wenezueli trwa około 20 dni roboczych.

Długość wizy studenckiej zależy od długości kursu. Zazwyczaj wydawana jest na rok i może być przedłużona.

Czas przetwarzania

20 Days

Możliwości pracy

W Wenezueli można pracować z wizą studencką.

Godzin na tydzień

0

Dlaczego potrzebujesz tego typu wizy?

Wniosek o wizę może zostać odrzucony, jeśli nie będziesz w stanie wykazać dowodów na posiadanie wymaganych środków finansowych lub jeśli przedstawisz nieprawidłowe lub niekompletne dokumenty.