Keystone logo
Szwajcaria

Nauka Kurs akademicki w Szwajcaria 2024

Zmień walutę

Podstawowy miesięczny koszt utrzymania

 • Wynajem we wspólnym mieszkaniu

  1030
 • Udział mediów

  81
 • Abonament internetowy

  52
 • Transport lokalny

  84

Przykładowy koszt stylu życia

 • Zestaw fastfood

  16
 • Bilet do kina

  21
 • Kufel lokalnego piwa

  7

Wymagania dotyczące wizy

 1. Wiza C - na krótkie kursy (szkoły letnie, szkoły językowe), które trwają do trzech miesięcy.
 2. Wiza D - na kursy, które trwają dłużej niż trzy miesiące.

Jakiej wizy potrzebujesz?

Nazwa wizy

Wiza C; Wiza D

Cena i waluta

EUR 0

W przypadku wizy studenckiej aplikacja jest bezpłatna, jednak mogą być pewne wyjątki.

Kto może ubiegać się o wizę?

Mimo że Szwajcaria nie jest członkiem UE, pozwala obywatelom UE uczęszczać na uniwersytet w tym kraju. Studenci, którzy nie posiadają obywatelstwa UE/EOG muszą skontaktować się z ambasadą lub konsulatem Szwajcarii w swoim kraju, aby ubiegać się o wizę przed wjazdem do kraju.

Na kursy trwające do trzech miesięcy - kursy letnie, szkoły językowe - może być potrzebna krótkoterminowa wiza Schengen C; na kursy dłuższe niż trzy miesiące może być potrzebna długoterminowa wiza krajowa D.

Nie można przyjechać do Szwajcarii na trzymiesięcznej wizie turystycznej i zmienić jej na pozwolenie na pobyt studencki po przyjeździe do Szwajcarii. Tak więc, nawet jeśli jesteś zwolniony z obowiązku posiadania wizy wjazdowej, tak jak obywatele Australii, Kanady, Nowej Zelandii, Japonii, Malezji lub Singapuru, nadal będziesz musiał ubiegać się o pozwolenie na pobyt przed przyjazdem, jeśli planujesz pobyt dłuższy niż 90 dni.

Wszyscy studenci zagraniczni, w tym obywatele UE/EFTA, będą musieli złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt w Biurze Rejestracji Mieszkańców w ciągu 14 dni od przybycia do Szwajcarii.

Gdzie można złożyć wniosek?

Ambasada lub konsulat Szwajcarii

O wizę należy ubiegać się w ambasadzie lub konsulacie Szwajcarii w swoim kraju.

Witryna:

Jak złożyć wniosek?

Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia przez szwajcarski uniwersytet lub szkołę prywatną, należy skontaktować się z ambasadą Szwajcarii w swoim kraju w celu uzyskania informacji na temat formalności związanych z wjazdem do Szwajcarii. Będziesz musiał pokazać dowód, że masz odpowiednie środki finansowe na utrzymanie podczas studiów.

Konieczne będzie wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie dokumentacji w języku francuskim, niemieckim lub angielskim, dlatego może być konieczne przetłumaczenie dokumentów.

W przypadku krótkoterminowych wiz Schengen C, dokumentacja obejmuje:

 • ważny paszport/dowód osobisty;
 • dowód posiadania odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów podczas pobytu w Szwajcarii;
 • ubezpieczenie zdrowotne/wypadkowe;
 • potwierdzenie zarezerwowanych kursów wraz z wniesionymi opłatami;

jeśli masz mniej niż 18 lat, akt urodzenia i pozwolenie na podróż, jeśli przyjeżdżasz do Szwajcarii sam, lub kopie wiz rodziców, jeśli będą Ci towarzyszyć.

W przypadku długoterminowej wizy D, dokumenty będą obejmować:

 • ważny paszport/dowód tożsamości;
 • dowód posiadania odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów podczas pobytu w Szwajcarii, własnych lub sponsora, np. kopie wyciągów bankowych lub list z banku;
 • dowód ubezpieczenia zdrowotnego, które obejmuje pokrycie kosztów wypadków;
 • list motywacyjny opisujący, dlaczego chcesz przyjechać do Szwajcarii na studia i w jaki sposób będzie to korzystne dla Twojej kariery;
 • potwierdzenie zapisania się do uznanej szwajcarskiej instytucji edukacyjnej;
 • potwierdzenie wniesienia opłat za kurs;
 • Twoje CV;
 • kopie poprzednich świadectw i dyplomów edukacyjnych;
 • podpisany list potwierdzający, że opuścisz Szwajcarię po zakończeniu kursu.

Możesz również zostać poproszony o przystąpienie do testu językowego, aby upewnić się, że będziesz w stanie śledzić lekcje.

Jeśli chcesz podjąć studia podyplomowe, musisz przedstawić dowód, że zostałeś przyjęty na studia podyplomowe i masz odpowiednie kwalifikacje, wystarczające środki finansowe i miejsce zamieszkania.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Powinieneś umówić się na spotkanie w ambasadzie lub konsulacie Szwajcarii w Twojej okolicy, jak tylko otrzymasz list akceptacyjny od szwajcarskiej instytucji edukacyjnej. Na rozmowę wizową należy umówić się już 6 miesięcy przed rozpoczęciem studiów, ale nie później niż 10 tygodni przed wyjazdem.

Czas rozpatrywania wniosków o wizę krótkoterminową wynosi 10-15 dni, a o wizę długoterminową od 8 do 10 tygodni.

Długość wizy studenckiej zależy od długości Twojego kursu. Pozwolenie na pobyt jest wydawane na jeden rok i może być przedłużone.

Czas przetwarzania

10 Weeks

Możliwości pracy

Możesz podjąć pracę w niepełnym wymiarze godzin do 15 godzin tygodniowo w czasie semestru i w pełnym wymiarze godzin w czasie wakacji, ale tylko wtedy, gdy mieszkasz w Szwajcarii przez sześć miesięcy.

Jeśli posiadasz już tytuł magistra z zagranicznego uniwersytetu i przebywasz w Szwajcarii pracując dla swojej szwajcarskiej uczelni lub instytutu, nie musisz czekać sześciu miesięcy, ale możesz od razu rozpocząć pracę. Twój pracodawca będzie musiał uzyskać dla Ciebie pozwolenie na pracę. Będziesz musiał utrzymać status studenta dziennego i wykazać, że kontynuujesz postępy w nauce.

Po ukończeniu studiów studenci zagraniczni mogą pozostać w Szwajcarii przez sześć miesięcy w celu poszukiwania pracy.

Godzin na tydzień

15

Dlaczego potrzebujesz tego typu wizy?

Wniosek o wizę może zostać odrzucony, jeśli nie będziesz w stanie wykazać dowodów na posiadanie wymaganych środków finansowych lub jeśli przedstawisz nieprawidłowe lub niekompletne dokumenty.