Keystone logo
Słowenia

Najlepsze uniwersytety dla Kurs akademicki Programy w Słowenia 2023

Liczba instytucji: 9
  • Koper, Słowenia
  • Salzburg, Austria
  • + 4 jeszcze

  Alma Mater Europaea jest niezależną instytucją szkolnictwa wyższego, która specjalizuje się w kształceniu ukierunkowanym na karierę na kierunkach, na których brakuje kariery zawodowej. Nasze programy studiów są odpowiednie, aktualne, interdyscyplinarne i interaktywne.

  • Celje, Słowenia

  Tworzymy przyszłość poprzez wiedzę, przedsiębiorczość i innowacje - w ISSBS tworzymy historie sukcesu. Wszystkie programy studiów przyznają stopnie akredytowane na poziomie międzynarodowym, a są akredytowane przez Słoweńską Agencję Zapewnienia Jakości (SQAA). Twój stopień będzie uznawany na całym świecie, a SQAA jest członkiem ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education).

  • Ljubljana, Słowenia

  Sigmund Freud University Ljubljana (SFU Ljubljana) jest jednym z międzynarodowych oddziałów Sigmund Freud University Vienna, akredytowanego prywatnego uniwersytetu prawa austriackiego. AQ Austria (Agency for Quality Assurance and Accreditation Austria) akredytowała programy studiów na Wydziale Nauk Psychoterapeutycznych (2013) i Wydziale Psychologii (2018).

  • Ljubljana, Słowenia

  Od 2007 roku Wyższa Szkoła Rachunkowości i Finansów tworzy środowisko, które oferuje naszym studentom rozwój zawodowy i dogłębną wiedzę, którą następnie wdrażają w swojej pracy. VŠR College of Accounting and Finance jest prywatną uczelnią wyższą.

  • Ljubljana, Słowenia

  IBS International Business School Ljubljana , Słowenia, to mała prywatna uczelnia nauk stosowanych, która prowadzi programy licencjackie i magisterskie w biznesie międzynarodowym. Słoweńskie władze uniwersyteckie w pełni akredytują IBS i jego programy. IBS International Business School Ljubljana zaczęła rozwijać podejście skoncentrowane na uczniu w 2009 roku.

  • Ljubljana, Słowenia

  Uniwersytet w Lublanie, założony w 1919 roku, z 23 wydziałami i 3 akademiami sztuki, jest najstarszą i największą instytucją szkolnictwa wyższego, badań naukowych i sztuki w Słowenii. Uniwersytet sprzyja prowadzeniu badań podstawowych, stosowanych i rozwojowych. Dziś Uniwersytet w Lublanie plasuje się w czołówce 3% uniwersytetów na świecie.

  • Maribor, Słowenia

  Wydzia? Nauk Przyrodniczych i Matematyki (FNM) zosta? za?o?ony w 2006 roku. Sta?o si? tak, gdy Wydzia? Edukacji rozpad? si? na trzy ró?ne wydzia?y. FNM jest podzielony na ró?ne wydzia?y: Wydzia? Biologii, Wydzia? Fizyki, Wydzia? Matematyki i Informatyki oraz Wydzia? Nauk Technicznych. Wizj? wydzia?u jest bycie wiod?cym o?rodkiem edukacyjnym, badawczym i aplikacyjnym w regionie studiuj?cym biologi?, ekologi?, fizyk? i matematyk?. Stara si? równie? by? wiod?cym o?rodkiem kszta?cenia przysz?ych nauczycieli w S?owenii w ró?nych dziedzinach, takich jak nauki ?cis?e, matematyka i studia techniczne.

  • Maribor, Słowenia
  • Belgrade, Serbia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Ljubljana, Słowenia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...