Keystone logo
Rwanda

Najlepsze uniwersytety dla Kurs akademicki Programy w Rwanda 2023

Liczba instytucji: 3
  • Northern Province, Rwanda

  Intymne, praktyczne uczenie się od prawdziwych ekspertów. Rozsądne podejście do nauki w mniejszych klasach, starannie dobrane przedmioty, które pomogą Ci przygotować się do pracy, gdy nadejdzie pora ukończenia studiów.

  • Kigali City, Rwanda

  Studenci Vatel w Rwandzie uko?cz? presti?owy, uznany na ca?ym ?wiecie dyplom, zapewniaj?c im szeroki wachlarz ekscytuj?cych mo?liwo?ci kariery w mi?dzynarodowej bran?y hotelarskiej w Afryce, Azji, Ameryce i Europie. Innowacyjne podej?cie Vatel wyposa?a ich w wiedz? i umiej?tno?ci do pe?nienia ról na wysokim szczeblu po uko?czeniu studiów, zapewniaj?c praktyczne ?wiczenia szkoleniowe i sta?e przemys?owe w trakcie trwania trzyletniego programu studiów.

  • Kigali, Rwanda

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...