Keystone logo
Republika Południowej Afryki

Nauka Kurs akademicki w Republika Południowej Afryki 2024

Zmień walutę

Podstawowy miesięczny koszt utrzymania

 • Wynajem we wspólnym mieszkaniu

  229
 • Udział mediów

  30
 • Abonament internetowy

  39
 • Transport lokalny

  36

Przykładowy koszt stylu życia

 • Zestaw fastfood

  4
 • Bilet do kina

  5
 • Kufel lokalnego piwa

  2

Wymagania dotyczące wizy

 1. Południowoafrykańska wiza studencka (dawniej nazywana pozwoleniem na naukę w RPA)
 2. Południowoafrykańska wiza wymiany - Jeśli masz więcej niż 25 lat i chcesz przyjechać do RPA na program wymiany kulturalnej, ekonomicznej lub społecznej, organizowany między instytucją edukacyjną lub organem rządowym w RPA a instytucją w obcym kraju.

Jakiej wizy potrzebujesz?

Nazwa wizy

Południowoafrykańska wiza studencka; południowoafrykańska wiza na wymianę

Cena i waluta

USD 47

Opłaty za aplikację o wizę studencką RPA zależą od kraju pochodzenia, ale wynoszą około 47 USD.

Kto może ubiegać się o wizę?

Międzynarodowy student, który chce pozostać i uczyć się w RPA na kursie trwającym 3 miesiące (90 dni) będzie musiał ubiegać się o wizę studencką. Wiza ta jest przyznawana tym studentom, którzy zostali już przyjęci przez uznany instytut edukacyjny w RPA.

Aby móc ubiegać się o wizę studyjną do RPA, szkoła lub uczelnia musi najpierw zostać zakwalifikowana jako "instytucja edukacyjna". Oznacza to, że musi być zarejestrowana w Departamencie Edukacji Podstawowej lub Departamencie Edukacji Wyższej. Jeśli więc chcesz uczęszczać do prywatnej szkoły językowej lub szkoły oferującej jedynie krótkoterminowe kursy techniczne, możesz nie kwalifikować się do otrzymania wizy studyjnej do RPA.

Uwaga: Nie można przyjechać do RPA na wizie turystycznej, a następnie ubiegać się o południowoafrykańską wizę studencką. Nie można przyjechać do RPA na wizie turystycznej, a następnie ubiegać się o południowoafrykańską wizę studencką.

Gdzie można złożyć wniosek?

Wysoka Komisja, Konsulat lub Ambasada RPA

Aby uzyskać wizę do RPA, studenci muszą skontaktować się z Wysoką Komisją, Konsulatem lub Ambasadą RPA w swoim kraju zamieszkania.

Witryna:

Jak złożyć wniosek?

Po pierwsze, musisz zostać przyjęty na studia przez zarejestrowaną szkołę, college lub uniwersytet w RPA i otrzymać list akceptacyjny na papierze firmowym instytucji i podpisany przez lub w imieniu dyrektora lub registrara.

Następnie należy wypełnić formularz wniosku o pozwolenie na pobyt czasowy B1-1738 i zanieść go osobiście do ambasady, konsulatu lub wysokiej komisji RPA w swoim kraju.

Wraz z formularzem wniosku BI-1738 należy złożyć następujące dokumenty:

 • Paszport ważny nie krócej niż 30 dni od daty zakończenia planowanej wizyty
 • Uiszczenie wymaganej opłaty
 • Świadectwo szczepienia, jeśli jest wymagane przez ustawę
 • Dowód posiadania środków finansowych na pokrycie przewidywanych kosztów utrzymania podczas pobytu w Republice, a także na opłacenie czesnego. Powinno to mieć formę wyciągów bankowych / dostępnych środków pieniężnych / czeków podróżnych
 • Dowód pokrycia kosztów leczenia
 • Depozyt pieniężny równy wartości biletu powrotnego.
 • W przypadku studentów afrykańskich, zobowiązanie odpowiedniego rządu do wzięcia pełnej odpowiedzialności za studenta i pokrycia wszystkich kosztów, gdyby zaszła konieczność deportacji studenta
 • Raporty medyczne i radiologiczne
 • Nieuwierzytelniony akt urodzenia w przypadku osób niepełnoletnich.
 • W przypadku osoby niepełnoletniej, dane osoby w Republice Południowej Afryki, która będzie pełnić rolę opiekuna osoby uczącej się oraz list od tej osoby potwierdzający opiekę nad osobą uczącą się
 • Zgoda obojga rodziców na pobyt w Republice Południowej Afryki lub rodzica, który sprawuje wyłączną opiekę nad osobą uczącą się, wraz z dowodem sprawowania wyłącznej opieki nad osobą uczącą się
 • Oficjalne pismo z instytucji edukacyjnej, w której zamierzasz się uczyć, potwierdzające tymczasową akceptację i czas trwania kursu.
 • Dowód ubezpieczenia medycznego odnawianego co roku na okres studiów w systemie medycznym zarejestrowanym zgodnie z ustawą o systemach medycznych.
 • Jeśli masz 18 lat lub więcej, wymagane jest zaświadczenie o niekaralności z każdego kraju, w którym przebywałeś przez 12 miesięcy lub dłużej od ukończenia 18 roku życia.

O zezwolenie na wymianę (South African exchange visa) ubiegasz się na tym samym formularzu wniosku B1-1738.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Czas rozpatrywania wniosków różni się w zależności od kraju, ale wynosi około sześciu tygodni.

Wiza studencka jest ważna przez cały okres trwania kursu, alternatywnie 36 miesięcy dla szkół i 24 miesiące dla innych instytucji.

Południowoafrykańska wiza wymienna - wiza ta przyznawana jest na czas trwania wymiany, zwykle nie dłużej niż 12 miesięcy. Południowoafrykańska wiza na wymianę nie może być przedłużona ani odnowiona. Po uzyskaniu tego typu pozwolenia można ubiegać się o pozwolenie na pobyt czasowy lub stały dopiero po co najmniej rocznym zamieszkaniu poza RPA.

Czas przetwarzania

6 Weeks

Możliwości pracy

Jeśli posiadasz południowoafrykańską wizę studencką i studiujesz na poziomie wyższym, możesz pracować w niepełnym wymiarze godzin nie więcej niż 20 godzin tygodniowo w czasie semestru i w pełnym wymiarze godzin w czasie wakacji.

Godzin na tydzień

0

Dlaczego potrzebujesz tego typu wizy?

Istnieje wiele powodów, dla których Twoja aplikacja o wizę studencką do RPA może zostać odrzucona, takie jak:

 • Pozostawienie pustych miejsc w formularzach
 • Kłamstwo w sprawie czegokolwiek w aplikacji
 • Posiadanie nieaktualnego paszportu bez pustych stron
 • Błędne wpisanie nazwiska w dokumentach
 • Nie dostarczenie dowodów na posiadanie wystarczających środków finansowych.