Keystone logo
Dania

Nauka Kurs akademicki w Dania 2024

Zmień walutę

Podstawowy miesięczny koszt utrzymania

 • Wynajem we wspólnym mieszkaniu

  599
 • Udział mediów

  67
 • Abonament internetowy

  33
 • Transport lokalny

  68

Przykładowy koszt stylu życia

 • Zestaw fastfood

  12
 • Bilet do kina

  16
 • Kufel lokalnego piwa

  7

Wymagania dotyczące wizy

ST1 - zezwolenie na pobyt i pracę dla studentów wymiany z krajów spoza UE/EOG/Nordic.

Jakiej wizy potrzebujesz?

Nazwa wizy

Zezwolenie na pobyt i pracę (ST1)

Cena i waluta

EUR 310

Opłaty za wniosek wizowy zależą od kraju pochodzenia i mogą wynosić około 310 EUR. Opłaty te mogą ulec zmianie.

Kto może ubiegać się o wizę?

Jeśli planujesz studiować w Danii dłużej niż trzy miesiące, będziesz potrzebować albo zaświadczenia o rejestracji, albo pozwolenia na pobyt:

 1. Obywatele UE/EOG będą potrzebować zaświadczenia o rejestracji, a obywatele Szwajcarii będą musieli ubiegać się o kartę pobytu.
 2. Obywatele spoza UE/EOG będą musieli ubiegać się o duńskie pozwolenie na pobyt przed przyjazdem do Danii.

Musisz zostać przyjęty na studia wyższe w Danii, które są zatwierdzone przez władze państwowe lub oferowane przez publicznie akredytowaną instytucję edukacyjną.

Gdzie można złożyć wniosek?

Duńska misja dyplomatyczna

Wniosek ST1 należy złożyć osobiście w najbliższej duńskiej placówce dyplomatycznej. Powodem, dla którego należy stawić się osobiście, jest możliwość zarejestrowania cech biometrycznych (cyfrowy obraz twarzy i odciski palców). Cechy biometryczne są wymagane do uzyskania pozwolenia na pobyt. Najprawdopodobniej trzeba będzie zarezerwować termin spotkania.

Witryna:

Jak złożyć wniosek?

Przy ubieganiu się o wizę studencką do Danii zazwyczaj należy przedstawić następujące dokumenty:

 • List akceptacyjny z Twojej uczelni;
 • Podpisany i wypełniony formularz zgłoszeniowy;
 • Dowód znajomości języka (zazwyczaj angielskiego);
 • Ważny paszport lub inną formę dokumentu podróży;
 • Zdjęcie paszportowe;
 • Ubezpieczenie podróżne;
 • Dowód uiszczenia opłaty wizowej;
 • Dowód posiadania minimalnych środków finansowych (około 1000 EUR/miesiąc);
 • Szczegółowe informacje dotyczące programu studiów;
 • Dowód dotyczący zakwaterowania podczas studiów.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek o pozwolenie na pobyt w Danii najlepiej złożyć na trzy miesiące przed datą przyjazdu. Rozpatrzenie wniosku trwa średnio około 60 dni, a czas trwania zezwolenia na pobyt studencki zależy od tego, czy zamierzasz zrealizować cały program edukacyjny, czy tylko odbyć część programu jako student gościnny. Jeśli ma to być cały program, wówczas otrzymają Państwo pozwolenie na pobyt na czas trwania tego programu. Jeśli jednak są Państwo zapisani tylko na część programu, pozwolenie na pobyt zostanie przyznane na maksymalnie dwa lata.

Czas przetwarzania

60 Days

Możliwości pracy

 • Obywatele krajów nordyckich, UE/EOG lub Szwajcarii mogą pracować w Danii bez ograniczeń co do liczby godzin.
 • Studenci spoza UE/EOG i spoza krajów nordyckich mogą pracować w Danii 20 godzin tygodniowo od września do maja i 37 godzin tygodniowo od czerwca do sierpnia.

Godzin na tydzień

20

Dlaczego potrzebujesz tego typu wizy?

Wniosek o wizę może zostać odrzucony, jeśli nie będziesz w stanie wykazać dowodów na posiadanie wymaganych środków finansowych lub jeśli przedstawisz nieprawidłowe lub niekompletne dokumenty.