Keystone logo
Chorwacja

Nauka Kurs akademicki w Chorwacja 2024

Zmień walutę

Podstawowy miesięczny koszt utrzymania

 • Wynajem we wspólnym mieszkaniu

  269
 • Udział mediów

  52
 • Abonament internetowy

  24
 • Transport lokalny

  44

Przykładowy koszt stylu życia

 • Zestaw fastfood

  7
 • Bilet do kina

  6
 • Kufel lokalnego piwa

  3

Wymagania dotyczące wizy

Jakiej wizy potrzebujesz?

Nazwa wizy

Wiza studencka (Viza C) / Zezwolenie na pobyt studenta

Cena i waluta

HRK 500

Opłata za wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu odbycia studiów wynosi 500 Kuna (około 65 EUR).

Studenci zagraniczni otrzymujący stypendium z chorwackiego Ministerstwa Nauki, Edukacji i Sportu oraz Agencji ds. Mobilności i Programów UE są zwolnieni z tej opłaty, ale powinni pokryć koszt wydania karty pobytu w wysokości 240,00 HRK (około 35,00 EUR) oraz opłatę skarbową w wysokości 20,00 HRK (około 3,00 EUR).

Kto może ubiegać się o wizę?

Studenci zagraniczni, którzy chcą studiować w Chorwacji muszą ubiegać się o pozwolenie na pobyt czasowy, jeśli ich pobyt w Chorwacji jest na okres dłuższy niż 90 dni.

Obywatele Unii Europejskiej nie potrzebują wizy. Wymagany jest jednak paszport i dowód osobisty. Dla wszystkich innych potrzebna jest wiza, którą można uzyskać w najbliższym konsulacie Chorwacji.

Informacje o krajach objętych obowiązkiem wizowym można znaleźć na stronie internetowej chorwackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich: http://www.mvep.hr/en/consular-information/visas/visa-requirements-overview/

Gdzie można złożyć wniosek?

Misja dyplomatyczna lub konsulat Republiki Chorwacji

Wniosek wizowy (Viza C) należy złożyć w misji dyplomatycznej lub konsulacie Republiki Chorwacji w kraju ojczystym obcokrajowca. Wniosek wizowy można złożyć osobiście lub drogą elektroniczną.

Witryna:

Jak złożyć wniosek?

Kandydaci muszą wypełnić formularz wniosku wizowego (Viza C) i złożyć go wraz z wymaganymi dokumentami w ambasadzie lub konsulacie Chorwacji w miejscu zamieszkania. Kandydaci mogą złożyć wniosek drogą elektroniczną lub osobiście.

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • Jednokolorowa fotografia 35x45 mm
 • Ważny paszport i kserokopia paszportu (obywatele spoza UE) lub dowodu osobistego (obywatele UE)
 • Dowód zabezpieczonego zakwaterowania (np. pisemny dowód zabezpieczonego zakwaterowania w akademiku lub umowa najmu mieszkania i dowód własności mieszkania dla studentów w kwaterach prywatnych). Należy pamiętać, że po przyjeździe do Chorwacji, w ciągu 48 godzin, należy zarejestrować swój adres w Biurze ds. Cudzoziemców w lokalnym Urzędzie Administracji Policji. W przypadku zakwaterowania w hotelu lub akademiku adres zostanie zarejestrowany automatycznie.
 • Dowód ubezpieczenia zdrowotnego
 • Dowód posiadania wystarczających środków na utrzymanie: stypendium lub dowód posiadania dostępu do finansów w wysokości co najmniej 1.000 Kuna miesięcznie przez 12 miesięcy. Dowód otrzymania stypendium wystawia osoba prawna przyznająca stypendium, a dowód finansów wystawia bank w postaci wyciągu bankowego.
 • Dowód przyjęcia na studia wyższe w Chorwacji napisany w języku chorwackim.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Studenci składający wniosek do misji dyplomatycznej lub konsulatu Republiki Chorwacji w swoim kraju powinni to zrobić przed planowanym przyjazdem do Chorwacji. Zwykła procedura może trwać trzy miesiące lub dłużej (w tym czas potrzebny na przetłumaczenie wszystkich niezbędnych dokumentów na język chorwacki). Istnieje również opcja szybkiej ścieżki rozpatrywania wniosku i studenci mogą o nią poprosić w misji dyplomatycznej lub konsulacie, w takim przypadku wnoszą wyższą opłatę.

Zezwolenie na pobyt czasowy jest zazwyczaj udzielane na okres jednego roku lub na czas trwania roku akademickiego.

Czas przetwarzania

3 Months

Możliwości pracy

Wszyscy studenci studiów dziennych w chorwackich instytucjach szkolnictwa wyższego mogą ubiegać się o okazjonalną pracę studencką. To samo dotyczy studentów międzynarodowych.

W Chorwacji zatrudnianiem studentów dziennych zajmuje się Centrum Obsługi Studenta (Student Services), które ma filie we wszystkich miastach uniwersyteckich i poza nimi.

Studenci zagraniczni biorący udział w krótkich programach studiów (studenci z wymiany, studenci gościnni) muszą sprawdzić w uczelni, do której się zgłaszają, czy i na jakich warunkach mogą wykonywać okazjonalną pracę studencką za pośrednictwem centrum obsługi studenta.

Jeśli student międzynarodowy ma prawo do okazjonalnej pracy studenckiej za pośrednictwem Student Service Center, może zarejestrować się przychodząc osobiście do Student Service Center i wypełniając formularz.

Godzin na tydzień

0

Dlaczego potrzebujesz tego typu wizy?

Wniosek o wizę może zostać odrzucony, jeśli nie będziesz w stanie wykazać dowodów na posiadanie wymaganych środków finansowych lub jeśli przedstawisz nieprawidłowe lub niekompletne dokumenty.