Keystone logo
Belgia

Nauka Kurs akademicki w Belgia 2024

Zmień walutę

Podstawowy miesięczny koszt utrzymania

 • Wynajem we wspólnym mieszkaniu

  414
 • Udział mediów

  64
 • Abonament internetowy

  49
 • Transport lokalny

  49

Przykładowy koszt stylu życia

 • Zestaw fastfood

  10
 • Bilet do kina

  12
 • Kufel lokalnego piwa

  4

Wymagania dotyczące wizy

Dla obywateli spoza UE/EOG/Szwajcarii, którzy chcą studiować w Belgii przez okres przekraczający 90 dni.

Jakiej wizy potrzebujesz?

Nazwa wizy

Wiza D (krajowa wiza długoterminowa)

Cena i waluta

USD 200

Możesz spodziewać się, że za rozpatrzenie wniosku wizowego zapłacisz 200 lub więcej dolarów. Opłaty mogą ulec zmianie.

Kto może ubiegać się o wizę?

Jeśli jesteś obywatelem UE/EOG/Szwajcarii, nie potrzebujesz wizy, aby studiować w Belgii. Powinieneś jednak być zapisany na uznany uniwersytet lub instytucję szkolnictwa wyższego jako główne zajęcie w Belgii, mieć wystarczające środki na pokrycie wydatków podczas studiów w Belgii oraz posiadać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli jesteś obywatelem kraju spoza UE/EOG/Szwajcarii, najprawdopodobniej będziesz musiał się o nią ubiegać, aby zapisać się na studia wyższe w tym kraju na okres dłuższy niż trzy miesiące. Studenci z niektórych krajów (np. z USA) nie są zobowiązani do uzyskania wizy do Belgii, jeśli ich pobyt nie jest dłuższy niż 90 dni.

Zanim będziesz mógł ubiegać się o belgijską wizę studencką, musisz zostać przyjęty na kurs lub program studiów przez uznany belgijski uniwersytet lub instytucję edukacyjną.

Studenci z Chińskiej Republiki Ludowej muszą uzyskać certyfikat oceny akademickiej wydany przez Academic Assessment Centre (APS) przed uzyskaniem zezwolenia na zapisanie się do instytucji szkolnictwa wyższego w Belgii. Ten certyfikat APS jest wymagany do uzyskania wizy studenckiej do Belgii. Egzamin składa się z oceny technicznej dyplomu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Gdzie można złożyć wniosek?

Ambasada lub konsulat Belgii

O wizę studencką należy ubiegać się w ambasadzie lub konsulacie Belgii w swoim kraju.

Witryna:

Jak złożyć wniosek?

Przed złożeniem wniosku o wizę studencką do Belgii należy najpierw zostać przyjętym na kurs w akredytowanej instytucji edukacyjnej i uiścić opłatę rejestracyjną (zostanie ona zwrócona, jeśli wniosek o wizę zostanie odrzucony). Jeśli jesteś studentem międzynarodowym, musisz skontaktować się z najbliższą belgijską ambasadą lub konsulatem w Twoim kraju. Ambasada pomoże Ci ustalić, czy potrzebujesz wizy studenckiej i poprowadzi Cię przez aplikację wizową.

Do wniosku o wizę studencką możesz zostać poproszony o dostarczenie:

 • ważny paszport/dowód tożsamości;
 • dowód, że masz miejsce w uznanej instytucji;
 • kopie świadectw edukacyjnych;
 • szczegóły dotyczące kursu;
 • dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów utrzymania, nauki, opieki zdrowotnej i repatriacji (617 EUR miesięcznie w roku akademickim 2015-2016);
 • zaświadczenie lekarskie;
 • dowód, że nie jesteś karany, jeśli masz więcej niż 21 lat.

Aby udowodnić przyjęcie w uznanej instytucji, możesz dostarczyć jedno z następujących:

 • oficjalne potwierdzenie rejestracji na program;
 • zaświadczenie, które wskazuje, że masz dostęp do przewidywanych studiów;
 • dowód rejestracji na egzaminy wstępne.

Możesz również zostać poproszony o dostarczenie listu opisującego, dlaczego wybrałeś dany kurs, dlaczego chcesz studiować w Belgii i jakie korzyści przyniesie Ci to. Dodatkowo możesz zostać poproszony o wykazanie się znajomością języka, w którym będzie prowadzony kurs.

W ciągu ośmiu dni od przybycia do Belgii należy udać się do lokalnego biura administracji gminnej/urzędu miasta (maison communale/gemeentehuis) w celu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na pobyt i wpisania do rejestru mieszkańców cudzoziemców.

Kiedy należy złożyć wniosek?

W przypadku wizy studyjnej na długi pobyt zaleca się umówić się na spotkanie w ambasadzie co najmniej dwa miesiące przed wyjazdem. W przypadku wizy na pobyt krótkoterminowy należy umówić się na spotkanie co najmniej 3 tygodnie przed wyjazdem.

Długość wizy studenckiej zależy od długości kursu. O przedłużenie pozwolenia na pobyt można ubiegać się co roku, na około 30 do 45 dni przed upływem terminu jego ważności.

Czas przetwarzania

2 Months

Możliwości pracy

Jeśli jesteś studentem zagranicznym zapisanym na belgijską uczelnię i masz ważne pozwolenie na pobyt, możesz pracować do 20 godzin tygodniowo w czasie semestru, o ile nie przeszkadza to w nauce. Musisz uzyskać pisemną umowę na czas określony od pracodawcy, która jest znana jako "umowa o pracę studencką", oraz pozwolenie na pracę typu C. W przeciwnym razie możesz pracować podczas oficjalnych wakacji uniwersyteckich bez konieczności uzyskania belgijskiego pozwolenia na pracę.

Godzin na tydzień

20

Dlaczego potrzebujesz tego typu wizy?

Wniosek o wizę może zostać odrzucony, jeśli masz wcześniejszą przeszłość kryminalną lub jeśli zostałeś deportowany z UE. Innym powodem odrzucenia jest brak lub niekompletność dokumentów potwierdzających, że będziesz studentem.