Przeczytaj oficjalny opis

Licencja Kurs zintegrowany Airline Pilot Transportu (Integrated ATPL)

Cel kursu

Do szkolenia pilotów do przeszkolenia niezbędnego poziomu, aby umożliwić im działać jako pilot na załogą wieloosobową, samolotach wielosilnikowych w Zarobkowy przewóz lotniczy i uzyskania CPL (A) / IR.

Warunkiem / entry Pre

Początkujący bez wcześniejszego doświadczenia w lotnictwie ( „ab initio-”) lub kandydata, który wnioskodawca ma gotowego co najmniej:

  1. Wtórne / gimnazjum lub szkoła i przekazuje pisemne potwierdzenie wcześniejszej edukacji. Osoba ubiegająca się ATP (A) musi posiadać
  2. Ważny Class 1 zaświadczenie lekarskie wydane zgodnie z JAR FCL 1. Przed dopuszczeniem do kursu wnioskodawca podejmie pre-test w następujących zagadnień matematyki; Fizyka; Język angielski.

Łączny czas trwania kursu:

Szesnaście miesięcy bez kursu języka angielskiego.

treści merytoryczne

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 5 więcej kursów w Royal Jordanian Air Academy »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Sie 2019
Duration
16 miesięcy
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sie 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa