Licencja Kurs zintegrowany Airline Pilot Transportu (Integrated ATPL)

Cel kursu

Do szkolenia pilotów do przeszkolenia niezbędnego poziomu, aby umożliwić im działać jako pilot na załogą wieloosobową, samolotach wielosilnikowych w Zarobkowy przewóz lotniczy i uzyskania CPL (A) / IR.

Warunkiem / entry Pre

Początkujący bez wcześniejszego doświadczenia w lotnictwie ( „ab initio-”) lub kandydata, który wnioskodawca ma gotowego co najmniej:

  1. Wtórne / gimnazjum lub szkoła i przekazuje pisemne potwierdzenie wcześniejszej edukacji. Osoba ubiegająca się ATP (A) musi posiadać
  2. Ważny Class 1 zaświadczenie lekarskie wydane zgodnie z JAR FCL 1. Przed dopuszczeniem do kursu wnioskodawca podejmie pre-test w następujących zagadnień matematyki; Fizyka; Język angielski.

Łączny czas trwania kursu:

Szesnaście miesięcy bez kursu języka angielskiego.

treści merytoryczne

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 5 więcej kursów w Royal Jordanian Air Academy »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Sie 2019
Duration
16 miesięcy
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sie 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa