Przeczytaj oficjalny opis

Wyniki programu

* Poprowadź zwycięski zespół logistyczny, dział lub projekt

* Rozumie praktyczne i najnowsze techniki zarządzania logistyką

* Umocnij innych, aby osiągać wyniki w zarządzaniu logistyką

* Zapewnij odpowiednie nagrywanie, przechowywanie, magazynowanie i zaopatrzenie towarów zgodnie z najnowszymi wymaganiami biznesowymi

* Upewnić się, że spełnione zostały warunki przechowywania i dostawy towarów.

* Zarządzaj międzynarodową logistyką w większych skalach.

Więcej informacji na https: // www. Convertas .org /

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 34 więcej kursów w Convertas »

Ostatnia aktualizacja January 15, 2019
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Sierp. 2019
Wrześ. 2019
Duration
3 dni
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Stycz. 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Sierp. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sierp. 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa

Wrześ. 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa

Stycz. 2020