Kurs obejmuje wszystkie szkolenia teoretyczne i praktyczne zgodnie z EU 290/2012, Załącznik V i Dodatek 1 do Części CC.

Ogólna wiedza teoretyczna z zakresu lotnictwa i przepisów lotniczych obejmuje wszystkie elementy istotne dla obowiązków i obowiązków wymaganych od personelu pokładowego.

Komunikacja z załogą lotniczą, w tym techniki komunikacji, wspólny język i terminologia. Podczas szkolenia należy położyć nacisk na znaczenie skutecznej komunikacji między personelem pokładowym.

Wstępny kurs dotyczący czynników ludzkich (HF) w zarządzaniu zasobami lotniczymi i załogą (CRM)

Obsługa pasażerów i nadzór kabiny

Aero-medyczne aspekty i pierwsza pomoc:

  • ogólne instrukcje dotyczące aspektów lotniczych i przetrwania
  • fizjologiczne efekty lotu, ze szczególnym uwzględnieniem niedotlenienia i zapotrzebowania na tlen
  • podstawowa pierwsza pomoc
  • awarie medyczne w trakcie lotu i związana z nimi pierwsza pomoc
  • korzystanie z odpowiedniego sprzętu, w tym tlenu pierwszej pomocy, apteczek pierwszej pomocy i awaryjnych zestawów medycznych oraz ich zawartości;
  • praktyczny trening resuscytacji krążeniowo-oddechowej
  • zdrowie i higiena w podróży

Towary niebezpieczne zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi ICAO.

Ogólne aspekty bezpieczeństwa w lotnictwie, w tym znajomość przepisów ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 300/2008

Trening przetrwania

Czas trwania kursu wynosi 15 dni roboczych.

href = "https://www.cacrewacademy.com

tel: 0035724323288

Program prowadzony przez:
Język angielski
Crew Academy

Zobacz 1 więcej kursów w Crew Academy »

Ostatnia aktualizacja November 27, 2018
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Duration
15 dni
W pełnym wymiarze godzin
Cena
2,380 EUR
CENA ZAWIERA VAT
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Termin nadsyłania zgłoszeń

Otwórz rejestrację

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa

C A Crew Academy short version