Zaświadczenie personelu pokładowego

Informacje ogólne

Opis programu

Kurs obejmuje wszystkie szkolenia teoretyczne i praktyczne zgodnie z EU 290/2012, Załącznik V i Dodatek 1 do Części CC.

Ogólna wiedza teoretyczna z zakresu lotnictwa i przepisów lotniczych obejmuje wszystkie elementy istotne dla obowiązków i obowiązków wymaganych od personelu pokładowego.

Komunikacja z załogą lotniczą, w tym techniki komunikacji, wspólny język i terminologia. Podczas szkolenia należy położyć nacisk na znaczenie skutecznej komunikacji między personelem pokładowym.

Wstępny kurs dotyczący czynników ludzkich (HF) w zarządzaniu zasobami lotniczymi i załogą (CRM)

Obsługa pasażerów i nadzór kabiny

Aero-medyczne aspekty i pierwsza pomoc:

  • ogólne instrukcje dotyczące aspektów lotniczych i przetrwania
  • fizjologiczne efekty lotu, ze szczególnym uwzględnieniem niedotlenienia i zapotrzebowania na tlen
  • podstawowa pierwsza pomoc
  • awarie medyczne w trakcie lotu i związana z nimi pierwsza pomoc
  • korzystanie z odpowiedniego sprzętu, w tym tlenu pierwszej pomocy, apteczek pierwszej pomocy i awaryjnych zestawów medycznych oraz ich zawartości;
  • praktyczny trening resuscytacji krążeniowo-oddechowej
  • zdrowie i higiena w podróży

Towary niebezpieczne zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi ICAO.

Ogólne aspekty bezpieczeństwa w lotnictwie, w tym znajomość przepisów ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 300/2008

Trening przetrwania

Czas trwania kursu wynosi 15 dni roboczych.

href = "https://www.cacrewacademy.com

tel: 0035724323288

Ostatnia aktualizacja Listopad 2018

Informacje o uczelni

C.A. Aviation Management Services Ltd is an established aviation company that offers a) extensive B2B consulting services and b) qualified training courses to individuals and companies through its C.A ... Czytaj więcej

C.A. Aviation Management Services Ltd is an established aviation company that offers a) extensive B2B consulting services and b) qualified training courses to individuals and companies through its C.A. Crew Academy. Pokaż mniej