Przeczytaj oficjalny opis

Włoski Language Studies

5

kursy języka włoskiego języka i kultury dla studentów w każdym wieku i narodowości. Warto wiedzieć, który z nich najlepiej pasuje do Ciebie! Dawno, krótki czas, kursy grupowe i lekcje indywidualne, specjalistyczne kursy językowe dla biznesu i turystyki, kursy przygotowujące do egzaminu, a także wiele więcej. A jeśli nadal nie znaleźć taki, który pasuje do Twoich potrzeb, zapytać naszych pracowników z jakiegoś osobistego doradztwa lub niestandardowych programów!

standard 20

4
  • Standard 20 Włoski Kurs składa się z 20 lekcji języka ogólnego tygodniowo. To jest sedno swojego programu, w którym możemy zapewnić sukces w nauce.
<li>Tw&oacute;j nauczyciel starannie planuje zr&oacute;wnowa&#380;ony, w pe&#322;ni zintegrowany, zr&oacute;&#380;nicowany program w oparciu o indywidualne potrzeby edukacyjne.</li>
<li>Od 5 do 10 lekcji w tygodniu prowadzone s&#261; przez drugiego nauczyciela w realizacji tygodniowego planu. W ka&#380;dy pi&#261;tek, w czasie lekcji test, b&#281;dziesz mia&#322; okazj&#281; spojrze&#263; wstecz na tydzie&#324; i sugestii dla kolejnej.</li>
<li>Standardowa 20 W&#322;oski Kurs zapewnia celowych, czaruj&#261;cy program nauczania zar&oacute;wno dla d&#322;ugich i kr&oacute;tkoterminowych student&oacute;w.</li>

Intensive 25 - kurs języka włoskiego

2
  • Intensywny 25 jest kompletnym Włoski intensywny kurs języka idealna dla tych, którzy chcą zanurzyć się w języku i kulturze naszego kraju nie tylko naukę lub poprawić swoje umiejętności językowe, ale również odkrywanie i pogłębienie ich wiedzy na temat włoskiej kultury i sztuki.
<li>Pog&#322;&#281;bi&#263; swoj&#261; wiedz&#281; z j&#281;zyka w&#322;oskiego i rozwija&#263; pewno&#347;&#263; siebie. Intensywny kurs pozwoli Ci dalszego doskonalenia swoich umiej&#281;tno&#347;ci j&#281;zykowych w&#322;oskiej, zw&#322;aszcza m&oacute;wienie i pisanie.</li>
<li>B&#281;dzie r&oacute;wnie&#380; mo&#380;liwo&#347;&#263; pracy na wszelkie trudno&#347;ci lub problemy z gramatyk&#261; i wymow&#261;.</li>

Survival włoski

1

Survival włoski jest naszym bardzo podstawowy kurs włoskiego, stworzony specjalnie dla tych, którzy przebywają na krótkim okresie we Florencji i chcesz nauczyć się współdziałać z początku z otoczeniem. Wprowadzamy ucznia do odkrycia tego miejsca, tak, że on / ona może żyć w pełni również poza tradycyjnym nauki.

Biznes włoski

8
  • Biznes Włoski to specyficzny kurs językowy dla tych, którzy pracują, pracują lub chcesz pracować w sektorze biznesowym, do czynienia z włoskich firm i przedsiębiorstw, aby czuć się bardziej komfortowo z językiem włoskim.
<li>Business kurs j&#281;zyka w&#322;oskiego mo&#380;e pom&oacute;c poprawi&#263; swoj&#261; wiedz&#281; j&#281;zykow&#261; i kulturow&#261;.</li>

indywidualne lekcje

7
  • Indywidualne lekcje są zalecane dla tych, którzy chcą się uczyć w intensywnym sposób następujący własnych zainteresowań kulturalnych
<li>Lekcje indywidualne s&#261; <strong>ca&#322;kowicie elastyczny:</strong> mo&#380;na je zarezerwowa&#263; w uzupe&#322;nieniu wszelkich oczywi&#347;cie inne Eurocentres, lub po prostu zam&oacute;wi&#263; je na w&#322;asn&#261; r&#281;k&#281;, je&#347;li chcesz.</li>
<li>Lekcje s&#261; usytuowane w najbardziej dogodnym czasie dla Ciebie.</li>

To tylko kilka przykładówobszary możesz specjalizować w trakcie własnych zajęć indywidualnych:

  • umiejętności konwersacji
  • umiejętności prezentacji biznesowych
  • Prywatne gramatyki coachingu
  • formalny zapis
  • bankowość, prawo, turystyka, marketing, inżynieria ... etc.
  • CELI lub DITALS przygotowanie do egzaminu

Nauczyciel jest stale dostępna dla opracowania programu "na miarę", która jest stale monitorowana i może być zmieniona w dowolnym momencie.

Proszę zarezerwować lekcje indywidualne z dużym wyprzedzeniem, tak, że możemy skonsultować cię właściwie o swoich potrzebach i zapewnić ekspertów nauczycieli w wybranym obszarze są dostępne.

Program prowadzony przez:
Włoski

Zobacz 5 więcej kursów w In Florence Academy »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Duration
1 - 52 tygodnie
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Termin nadsyłania zgłoszeń

Otwórz rejestrację

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa