Przeczytaj oficjalny opis

Miejskie teorie zarządzania i rozwoju

Miejskie teorie zarządzania i rozwoju (UMDT) są przeznaczone dla osób, które przyczyniają się lub chcą przyczynić się do holistycznego i zrównoważonego rozwoju miast. Prowadzi uczestników przez ekonomiczne, społeczne i środowiskowe teorie miejskie i łączy je z najnowszymi teoriami zarządzania, w tym teoriami dotyczącymi polityk, planów, finansów i struktur zarządzania. Oferuje wiedzę do analizy rozwoju miast i zarządzania miastami przyszłości.

Czego się nauczę?

Kurs dostarcza zestaw starannie wyselekcjonowanych miejskich teorii zarządzania i rozwoju, które odzwierciedlisz w praktyce w dużych miastach podczas wycieczek akademickich w Holandii. Będziesz świadkiem, jak można zastosować gentryfikację, miejskie dziedzictwo, zielone miasta i inne ważne teorie, aby pomóc zarządzać miastami.

UMDT jest również przydatny dla praktyków, którzy chcą wymienić się doświadczeniami i udoskonalić swoją wiedzę z międzynarodowymi studentami i ekspertami. Kurs jest interaktywny i będziesz uczyć się przez praktykę. Podczas kursu nauczysz się krytycznie oceniać teorie i oceniać ich adekwatność do warunków Twojego miasta. Pod koniec kursu nauczysz się analizować politykę miejską, przyjmiesz podejście wielu interesariuszy, przeanalizujesz zarządzanie i zaplanujesz struktury oraz zintegrujesz wiele teorii ze zrozumieniem ich fizycznego wpływu na tworzenie miasta. Po pomyślnym ukończeniu kursu otrzymasz 16,5 ECT.

Jak się nauczę?

Uczestnicy UMDT uczestniczą w pierwszych trzech miesiącach programu UMD, co daje możliwość doświadczenia próbki programu mistrza IHS "szanowanego".

Innowacyjne metody nauczania stosowane są w celu zapewnienia efektywnego i przyjemnego uczenia się. Oprócz wykładów w klasie zajęcia edukacyjne obejmują indywidualne i grupowe zadania, warsztaty, prezentacje, dyskusje i gry edukacyjne oraz, co najważniejsze, wycieczki teoretyczne.

Podczas wycieczek studenci udają się do wybranych obszarów w miastach, w których widzą praktyczną refleksję nad badanymi przez siebie teoriami. Głównymi tematami kursu są teorie urbanistyczne, zarządzanie miastami i planowanie polityki, finansowanie samorządów lokalnych oraz inwestycje i pisanie akademickie na temat teorii miast.

Orzecznictwo

Dyplom studiów podyplomowych

Partner

Multidyscyplinarny projekt jest prowadzony z lokalnymi interesariuszami w Holandii, w szczególności z gminą Rotterdam i Smart City Amsterdam. Miasto Rotterdam i Ministerstwo Kultury Holenderskiej stanowią ważną treść tego kursu.

Warunki przyjęć

• Co najmniej licencjat z uznanej uczelni wyższej w dziedzinie związanej z wybranym kursem;

• Wymagane wyniki testu w języku angielskim (TOEFL lub IELTS).

Wynik TOEFL: papierowy: 575, komputerowy: 232, internetowy: 90 (z pisaniem podtestu co najmniej 20)

Wynik IELTS: 6,5; żaden test nie jest niższy niż 5,5 (pisanie podpytanu co najmniej 6.0)

• Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z kursem.

Prześlij zapytanie, aby dowiedzieć się więcej o terminach kursów , możliwościach stypendialnych i innych praktycznych szczegółach. Rotterdam czeka na Ciebie!

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 6 więcej kursów w IHS, Institute For Housing and Urban Development Studies of Erasmus University Rotterdam »

Ostatnia aktualizacja September 8, 2018
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Paźdz. 2019
Duration
3 miesięcy
Zaoczne
Cena
5,750 EUR
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paźdz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Paźdz. 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa