Read the Official Description

Test Foundation Degree w informatyce ma na celu rozwijanie umiejętności obecnych w branży, aby zapewnić, że przyszłe potrzeby sektora IT są w pełni spełnione.

Zazwyczaj tygodniowy czas kontaktu są zaplanowane na minimum 17 godzin tygodniowo w semestrze. Nakład pracy studenta obejmuje zazwyczaj od 2 do 5 ocen (które mogą zawierać kombinację zajęć klasowych, testów praktycznych, oceny i / lub badania) na module. Fundacja Stopień przewiduje również studentom możliwość podjęcia zorganizowanego umieszczenie uczenia się w miejscu pracy w przemyśle komputerowym podczas ostatniego roku trwania programu.

Zespół nauczania składa się z wysoko wykwalifikowanych pracowników z cennego doświadczenia przemysłowego. Nasi pracownicy są regularnie szkoleni, aby nadążyć na bieżąco ze zmieniającymi się potrzebami przemysłu.

  • Wstęp do programowania 1 (10 punktów)
  • Systemy komputerowe (20 punktów)
  • Efektywnego uczenia się w informatyce (10 punktów)
  • Wprowadzenie do baz danych z SQL (20 punktów)
  • Wprowadzenie do programowania 2 (10 punktów)
  • Technologie sieciowe (20 punktów)
  • Matematyka obliczeniowa (20 punktów)
  • Praktyka zawodowa w kontekście ICT (10 punktów)
  • Programowanie obiektowe (20 punktów)
  • uczenia się w miejscu pracy (40 kredytów)

Wymagania kwalifikacyjne

Kandydaci muszą spełniać następujące kryteria:

Gdzie zajmie mi?

Po pomyślnym ukończeniu tego kursu można przejść do BSC (z wyróżnieniem) Informatyki na Uniwersytecie Ulster. Alternatywnie, można zastosować do innych uczelni / uniwersytetów, aby ukończyć licencjat lub udać się prosto do pracy.

Kurs daje możliwość podjęcia stażu 12 tygodniu w przemyśle komputerowym, aby pomóc w tworzeniu rzeczywistych doświadczeń i umiejętności, że pracodawcy chcą.

Dowiesz się zbywalne umiejętności, takich jak komunikacja, umiejętności organizacyjne, umiejętność rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia, które pomogą Ci zastosować się do odpowiednich miejsc pracy w przemyśle komputerowym. Program ma na celu ułatwić rozwój szeregu cech absolwentów, które są wysoko cenione w miejscu pracy. W trakcie kursu, standardowe oprogramowanie i sprzęt dla przemysłu jest wykorzystywana, z uwzględnieniem podstawowych umiejętności wymaganych przemysłowych dla przemysłu komputerowego.

Należą do nich badania, zajęć, prezentacje, praktycznej oceny i testów klas.

Program taught in:
Język angielski

See 9 more programs offered by South Eastern Regional College »

Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Wrześ. 2019
Duration
1 - 2 lat
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Cena
2,500 GBP
By locations
By date
Data początkowa
Wrześ. 2019
Application deadline
Data początkowa
Wrześ. 2019
Application deadline
Data początkowa
Wrześ. 2019
Application deadline
Data początkowa
Wrześ. 2019
Application deadline
Data początkowa
Wrześ. 2019
Application deadline