Przeczytaj oficjalny opis

Pamiętaj, musisz zapisać się na studia doktoranckie w American College of Norway, co oznacza, że ​​musisz studiować 5 naszych kursów (łącznie 15 kredytów). Będziemy z Państwem komunikować się w celu omówienia, które z naszych innych kursów chcesz dodać.

Badanie greckiej prasy i historii do końca ery hellenistycznej. Badane są greckie osiągnięcia w sztuce, handlu, literaturze, polityce, religii, nauce i technologii.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 11 więcej kursów w American College of Norway »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Duration
1 semestr
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Termin nadsyłania zgłoszeń