Przeczytaj oficjalny opis

Pamiętaj, musisz zapisać się na studia doktoranckie w American College of Norway, co oznacza, że ​​musisz studiować 5 naszych kursów (łącznie 15 kredytów). Będziemy z Państwem komunikować się w celu omówienia, które z naszych innych kursów chcesz dodać.

Seminarium będzie koncentrować się na wybranych bioetycznych, ekonomicznych, środowiskowych i / lub politycznych tematach związanych z naukami, podkreślając jednocześnie globalną perspektywę i odpowiedzialność społeczną.

Studenci będą badać pochodzenie, ewolucję i aktualne trendy poprzez różne tryby informacji, w tym tekst, wideo, podcasty i inne zasoby.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 11 więcej kursów w American College of Norway »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Sie 2019
Sty 2020
Duration
1 rok
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sie 2019, Sty 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sie 2019, Sty 2020

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa