Przeczytaj oficjalny opis

Semestr wiosenny w wodzie i Środowiska

Semestrze letnim w wodzie i Zarządzania Środowiskowego jest interdyscyplinarny program, który koncentruje się na procesach, które wpływają na transfery i jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Większość kursów jest przez wydział jednostki badawczej HydrISE.

Oczywiście obejmuje teoretycznych (hydrologię powierzchni, hydrogeologii, mechaniki płynów), stosowanych w chemii fizycznej (glebę), monitoring i narzędzia do modelowania (jakość wody, modelowanie przesunięć w strefie nasycony i SIG kursów w zakresie zarządzania zasobami wodnymi (inżynieria środowiska, interakcji z działalnością rolniczą, zanieczyszczenia). Planowane są także wycieczki i wizyty w terenie.

Kurs trwa od stycznia do maja

Kim jest ten program?

Wiosna Semestr w wodzie i Zarządzania Środowiskowego jest dla studentów rolnictwa, nauk biologicznych, geologicznych i nauk o środowisku.

Szkolenie jest prowadzone w języku angielskim, rozszerzone lub wymagany jest średni poziom języka angielskiego, albo:

  • co najmniej 785 punktów od TOEIC
  • lub co najmniej wynik TOEFL 567 (lub 227 i 87 do TOEFLcbt TOEFLibt)
  • lub co najmniej 6,5 IELTS wynik.

Jak się zarejestrować?

Wybór na temat terminów plik rejestrowy: 15 października 2017 r.

Podkreślamy znaczenie terminu zwrotu żądanych dokumentów; zwłaszcza stenogramy nagrań i ostatecznym dowodem poziomu języka angielskiego (785 TOEIC lub TOEFL 567). Okres ten jest również bardzo ważne dla procesu aplikacji wizowej!

Zakwaterowanie: jeśli trzeba pokój na kampusie, dziękujemy za poinformowanie nas z wyprzedzeniem zamówić jak najszybciej.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 1 więcej kursów w UniLaSalle »

Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Wrześ. 2019
Stycz. 2020
Duration
5 miesięcy
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Stycz. 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Wrześ. 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa

Stycz. 2020

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa