Read the Official Description

Test Inżynieria i nauki fizyczne Rok założenia międzynarodowego Prowadzi do szerokiego wachlarza dziedzin inżynierskich, naukowych i matematyki na Uniwersytecie w Surrey. * Z zastrzeżeniem zatwierdzenia

Jednostki podstawowe

Academic English Skills

Academic English Skills ma na celu zapewnienie Państwu gruntownych szkoleń w zakresie języka i powiązanych umiejętności akademickich, które umożliwią Ci osiągnięcie najlepszego potencjału akademickiego na uniwersytecie. Umiejętności te obejmują proces pisania pisemnego, skuteczne i rozbudowane strategie odczytu, efektywny udział w seminariach i prezentacjach oraz słuchanie i nagrywanie informacji z wykładów. Będziesz także rozwijać dokładność i zakres języka pisanego i mówionego wymaganego do skutecznego i właściwego używania języka, z jasnością i pewnością w kontekście akademickim.

Jednostki tematyczne

Matematyka Stosowana 1 i 2

Podczas tych jednostek będziesz badał relacje między rzeczywistymi sytuacjami życiowymi a modelami matematyki. Dowiesz się o tarciu, energii i mocy, pracując nad pogłębianiem zrozumienia roli matematyki na świecie.

Czysta matematyka 1 i 2

W tych jednostkach rozwinie się znajomość algebry i rachunku, ucząc się na temat funkcji, pochodnych i całek, szkicowania wykresów i stosowania faktów matematycznych do rzeczywistych problemów świata.

Jednostki do wyboru

Aby ukończyć swój program Extended International Foundation Year, zbadaj również jedną z następujących jednostek:

Chemia 1 i 2

Te jednostki wprowadzają do formuł, równań i molów, struktury atomowej, wprowadzenia do układów redoks, termodynamiki i wiązania. Będziesz także obejmował równowagę, równowagę kwasową, kinetykę i chemię organiczną.

Fizyka 1 i 2

W tych jednostkach zapoznasz się z podstawami fizyki, patrząc na dźwięk, fale elektromagnetyczne i strukturę atomu. Będziesz także obejmować prądy elektryczne i pola magnetyczne.

Trasy Progresja

Musisz pojechać na egzamin IELTS pod koniec Extended International Foundation Year i osiągnąć wymagane oceny. Jeśli przejdziesz na stopień we wrześniu 2017 r., Poniższe oceny dotyczą wyłącznie wytycznych i mogą ulec zmianie.

Wiek przy wjeździe

Musisz mieć 18 lat na drodze do studiów licencjackich na uniwersytecie

Program taught in:
Język angielski
Ten kurs jest
Data początkowa
Wrześ. 2019
Duration
1 rok
Full-time
Deadline
By locations
By date
Data początkowa
Wrześ. 2019
Data końcowa
Application deadline

Wrześ. 2019

Location
Application deadline
Data końcowa