Przegląd

SIST zapewnia Rok Podstawowy skierowany do studentów, którzy wciąż mają trudności z opanowaniem języka angielskiego. Program na rok założenia nie ogranicza się do nauczania języka, ale ma również na celu umożliwienie uczniom zdobycia wszystkich narzędzi potrzebnych do prowadzenia badań naukowych i dostarczania profesjonalnych prezentacji. Oprócz opanowania języka angielskiego, uczniowie poznają wszystkie narzędzia biznesowe, które przygotują ich do zdobycia pierwszego poziomu.

Opis programu

SIST sformułował rok przygotowawczy dla początkujących w języku angielskim.

Rok Fundacji umożliwi studentom zbudowanie trwałych fundamentów dzięki intensywnym i przyspieszonym programom szkoleniowym, stworzonym we współpracy z British Council.

Głównym celem Roku Fundacji jest pełne przygotowanie studentów do udziału w naszych programach licencjackich.

Studenci zdobędą niezbędne umiejętności, aby być niezależnymi w środowisku anglojęzycznym.

Struktura kursów / ewaluacja

Rok akademicki składa się z 3 semestrów obejmujących łącznie 30 tygodni. Wszyscy studenci muszą zdać test kwalifikacyjny (test online 200MAD), aby sprawdzić swój poziom znajomości języka angielskiego. Podczas każdego semestru będzie trwała ocena i na koniec każdego semestru będzie egzamin.

Personel i wyposażenie

Rok założenia Fundacji

W ramach programu Roku Fundacji współpracujemy z British Council, który ma wysoko wykwalifikowany i profesjonalny personel z dużym doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego jako języka obcego.

W przypadku innych modułów programu zatrudniamy wykwalifikowanych nauczycieli, którzy zapewniają kursy o wysokiej jakości i korzystają z nowoczesnych metod i aktualnych materiałów. Personel zwraca uwagę na indywidualne potrzeby, zapewniając studentom wsparcie na wszystkich poziomach.

Sprzęt

Ponieważ program Roku Fundacji jest oferowany we współpracy z British Council, dla naszych studentów dostępna jest pełna gama sprzętu językowego. Należą do nich:

  • Centrum multimedialne i obszar badań.
  • Sprzęt i materiały, w tym wideo i audio CD-ROM.
  • Obszar sieci z komputerami.

Uczniowie będą również zachęcani do angażowania się w szereg zajęć pozalekcyjnych i towarzyskich.

Program

PIERWSZY WARUNEK

  • Wykład 1.1 Pierwszy termin koncentruje się głównie na czterech elementach nauki języka angielskiego: czytaniu, pisaniu, słuchaniu i mówieniu. Rozwijanie tych umiejętności zapewni ci odpowiedni poziom znajomości języka angielskiego, aby odnieść sukces w SIST. Dlatego każdy uczeń będzie mógł kontynuować naukę w drugiej połowie roku akademickiego.

DRUGI TERMIN

  • Wykład 2.1 Podczas tego semestru zajęcia z języka angielskiego będą się koncentrować na umiejętnościach w zakresie nauki, aby poprawić zdolność ucznia do robienia notatek, do prezentacji, korzystania z umiejętności analitycznych i krytycznych oraz do udziału w konferencjach. Studenci będą wyposażeni w niezbędne kwalifikacje do rozwijania umiejętności samodzielnego uczenia się.

TRZECI SEMESTR

  • Wykład 3.1 W ostatnim semestrze studenci przejrzą ostatnie 2 terminy. SIST oferuje dodatkowe kursy w zakresie pisania akademickiego (aby przygotować się do przejścia na studia licencjackie), a także rozwój osobisty, który zapewnia naszym studentom dodatkowe umiejętności, takie jak zarządzanie czasem i organizacja.
Program prowadzony przez:
  • Język angielski
Ostatnia aktualizacja Listopad 9, 2018
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Duration
9 miesięcy
W pełnym wymiarze godzin
Cena
51,000
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Data końcowa
Gru 21, 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Data końcowa
Gru 21, 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Data końcowa
Gru 21, 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Gru 21, 2019
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Gru 21, 2019
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Gru 21, 2019