Przeczytaj oficjalny opis

O dziale przygotowawczym

ChSPU wita studentów z zagranicy, a dla nich przygotowano dział przygotowawczy dla studentów zagranicznych w 2015 roku.

O ile kształcenie studentów zagranicznych składa się z dwóch etapów w Rosji, przed przyjęciem na uniwersytety wszyscy kandydaci międzynarodowi powinni wziąć udział w kursie języka rosyjskiego. Kurs obejmuje konwersję języka rosyjskiego i wprowadzenie podstawowych przedmiotów prowadzonych w języku rosyjskim. Przebieg konwersacji rosyjski jest dla początkujących. W pierwszym semestrze studenci studiują słownictwo fonetyczne, gramatyczne i konwersacyjne.

Kurs wstępny jest oferowany studentom średnio-zaawansowanym, którzy mówią po rosyjsku, ale chcą poprawić swoje umiejętności językowe i opanować język, aby móc rozumieć wykłady po rosyjsku. Kurs obejmuje następujące przedmioty: biologia, chemia, matematyka, fizyka i inne przedmioty istotne dla ich przyszłej specjalizacji.

Po kursie języka rosyjskiego studenci zagraniczni przystępują do egzaminów wstępnych. Jeśli pomyślnie przeszli, zostają przyjęci na uniwersytet.

Biorąc pod uwagę, że rosyjskie standardy edukacyjne różnią się od międzynarodowych, uczniowie mogą przedłużyć studia w Dziale Przygotowawczym. W ten sposób studenci zagraniczni mogą przywyknąć do rosyjskiego systemu edukacji.

Trening

Kurs koncentruje się na języku rosyjskim. Pozostałe oferowane przedmioty zależą od profilu treningu, który określa wybrany profil przygotowania. Obecnie dział zapewnia przygotowanie w profilach przygotowawczych:

1. Nauki przyrodnicze

2. Nauki humanistyczne

Dział przygotowawczy powstał w celu:

  • przygotowanie cudzoziemców, którzy nie znają języka rosyjskiego, którzy mają prawo wstępu do szkół wyższych, potwierdzonych w odpowiednim dokumencie o edukacji, do nauki w języku rosyjskim;
  • szkolenie cudzoziemców w języku rosyjskim (ogólny język literacki i zawodowy przyszłej specjalności);
  • poprawianie luk w wiedzy obcokrajowców w zakresie przedmiotów i nauk ogólnych, niezbędnych do skutecznego nauczania na głównych wydziałach CSPU.

Zadania:

  • Zapewnienie osiągnięcia przez studentów zagranicznych poziomu wiedzy, umiejętności niezbędnych do dalszego rozwoju profesjonalnych programów edukacyjnych w języku rosyjskim.
  • Przeprowadzenie końcowych testów po zakończeniu szkolenia na odpowiednich materiałach regulacyjnych wraz z wydaniem absolwentowi zaświadczenia o ukończeniu (certyfikat lub świadectwo akademickie w zależności od wyniku).
  • Wdrożenie kontroli nad wdrażaniem ustawodawstwa dotyczącego częstotliwości radiowych przez studentów i lokalne ustawy FSBU VO CSPU.
  • Pomoc w przystosowaniu obcokrajowców do nowego środowiska językowego i kulturowego.
  • Znajomość zagranicznych słuchaczy z narodowymi zwyczajami, tradycjami, życiem Rosji i promowaniem ich odpowiedniego zrozumienia i odbioru realiów rosyjskiego życia.
Program prowadzony przez:
Rosyjski

Zobacz 2 więcej kursów w Chechen State Pedagogical University »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Sie 2019
Duration
Skontaktuj się ze szkołą
W pełnym wymiarze godzin
Cena
Contact school
Deadline
Contact school
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sie 2019
Data końcowa
Contact school
Termin nadsyłania zgłoszeń
Contact school

Sie 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Contact school
Data końcowa
Contact school