Przeczytaj oficjalny opis

Dlaczego warto studiować program fundacyjny?

Sopot University of Applied Sciences oferuje lata Foundation dla studentów, którzy nie są uprawnieni do bezpośredniego wejścia na nasze studia licencjackie.


Rokiem podstawowym może być opcja dla tych, którzy nie mają tradycyjnych kwalifikacji na studia na wybranym przez siebie stopniu studiów licencjackich. Nasze lata naszej Fundacji mogą zapewnić drogę do kilku różnych przedmiotów na naszej Uczelni.


Rok Fundacji dla absolwentów szkół średnich to intensywny program mający na celu podniesienie umiejętności językowych, a także przygotowanie kandydatów chcących studiować w języku angielskim lub polskim w Sopot University of Applied Sciences lub innej polskiej uczelni.


Wnioskodawcy mogą wybrać jedną z dwóch opcji:

 • Rok Foundation w języku angielskim dla osób, które chciałyby podjąć program licencjacki lub program magisterski w języku angielskim
 • Rok Foundation w języku polskim dla osób, które chciałyby podjąć program licencjacki lub program magisterski w języku polskim


Kursy przygotowawcze rozwijają nie tylko umiejętności językowe, ale również przygotowują do różnych przedmiotów, takich jak biznes, zarządzanie, sztuka i projektowanie; Inżynieria, informatyka (zależy od tego, które tematy wybierają kandydaci).


Zalety programu

 • Nauka angielskiego lub polskiego w kierunku B2 zależy od wybranej odmiany
 • Wstęp na pierwszy rok studiów w Sopot University of Applied Sciences Zawodowej po ukończeniu Programu Roku Fundacji
 • 20 godzin nauki w tygodniu
 • Rok założenia trwa 9 miesięcy
 • Możliwość nauki języka polskiego (także dla kandydatów wybierających rok Foundation w języku angielskim)
 • Małe klasy - Małe zajęcia dostosowane do uczniów, których pierwszym językiem nie jest angielski, oznacza, że ​​masz większą szansę zadawania pytań, a nauczyciele znają twoje imię
 • Poznawanie polskiej kultury i społeczeństwa
 • Od samego początku zintegrowany z życiem uniwersyteckim i społecznością studencką


Dokumenty przyjęcia

 1. formularz wniosku pdf
 2. kopię wizy lub karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego wnioskodawcę do przebywania na terytorium Polski (po otrzymaniu wszystkich dokumentów wstępu i opłaceniu zeznania w celu uzyskania wizy)
 3. zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobre zdrowie i brak przeciwwskazań do rozpoczęcia studiów
 4. kopię dokumentu poświadczającego ubezpieczenie kandydata na terytorium Polski
 5. kopia paszportu
 6. Rok podpisania umowy o dofinansowanie podpisanej przez kandydata i Uniwersytet (2 egz.)
 7. trzy zdjęcia paszportowe (z podpisem wnioskodawcy na odwrocie)
 8. opłata rejestracyjna i czesne (potwierdzenie płatności)
 9. Deklaracja rodziców lub opiekunów prawnych kandydata na studenta Roku Fundacji w Sopot University of Applied Sciences , notarialnie i przetłumaczona na język polski lub angielski / dotycząca kandydatów, którzy nie ukończyli 18 lat


Informacje ogólne

Terminy kursów: październik 2018 - czerwiec 2019

Termin rejestracji: 15 września 2018 r

Opłata za wstęp: 100 EUR

Opłata za naukę: 2400 EUR


Kontakt

Joanna Pietrzak

e-mail: jpietrzak@ssw.sopot.pl

telefon: 48 573 312 278

Program prowadzony przez:
Język angielski
Polski
Ostatnia aktualizacja June 21, 2018
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Paź 2019
Duration
9 miesięcy
W pełnym wymiarze godzin
Cena
2,400 EUR
Opłata za naukę: 2400 EUR. Opłata za wstęp: 100 EUR
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paź 2019
Data końcowa
Czerwiec 30, 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Paź 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Czerwiec 30, 2019