Przeczytaj oficjalny opis

Fundacja "Sunway Foundation in Arts" (FIA) tworzy ścieżkę akademicką dla studentów, którzy przechodzą płynnie do studiów wyższych na Uniwersytecie Sunway lub do wybranych lokalnych i zamorskich uniwersytetów. Jako program przygotowawczy Uniwersytetu Sunway, FIA został specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić studentom przejście na Uniwersytet Sunway. Z zastrzeżeniem osiągnięcia minimalnej liczby punktów wymaganych na uczelni wyższej dla proponowanego programu studiów, studenci z FIA mają zagwarantowane miejsce na Uniwersytecie Sunway

Program został opracowany z udziałem naukowców z FIA i Sunway University, którzy wnieśli swoją wiedzę i doświadczenie, wnosząc kluczowe elementy dla uczniów, aby rozwijać się intelektualnie, emocjonalnie i społecznie. Zapewnienie bezproblemowej ścieżki od roku założycielskiego aż po lata licencjackie. Ze względu na jakość świadczonych usług i zakres programu nauczania, kwalifikacje FIA ​​są również akceptowane przez wybrane instytucje lokalne i zagraniczne.

FIA umożliwia uczniom ustalanie celów osobistych i akademickich oraz identyfikowanie ich indywidualnych talentów. Rozwija odpowiedzialność społeczną poprzez zaangażowanie społeczne i udział w zajęciach pozalekcyjnych. Wyposaża również studentów w umiejętności techniczne i miękkie niezbędne do zaradności i sukcesu w wyższych studiach i przedsiębiorczości w ich karierze. Uczenie się przez doświadczenie jest integralną częścią dobrze zorganizowanej edukacji, a FIA zapewnia to.

Struktura

  • 3 semestry po 14 tygodni każdy.
  • Podstawowe jednostki i przedmioty wzbogacania są obowiązkowe.
  • 4 Academic Electives są obowiązkowe.

Ocena i egzaminy

Studenci są oceniani za pomocą 50% zajęć (quizy, projekty, przeglądy tematów, dochodzenia, zadania i prezentacje) i 50% egzaminu na koniec każdego przedmiotu / jednostki. Zaświadczenie o ukończeniu będzie zawierało połączone CGPA i ocenę.

(Obliczenia CGPA są oparte na wszystkich próbach osób)

Jednostki podstawowe

  • Komunikacja: publiczność i kontekst
  • Matematyczne techniki i analizy
  • Język i komunikacja
  • Techniki statystyczne / Współczesna ekspresja twórcza (film jako sztuka)
  • Język i wiedza
  • Współczesna matematyka biznesowa

Wymagania wstępne

Zaliczony SPM, poziom O lub równoważny z minimum pięcioma (5) punktami

Trwanie

1 rok

Spożycie

Styczeń / marzec / lipiec / sierpień

Egzaminy

Marzec / lipiec / sierpień

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 22 więcej kursów w Sunway University »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Sty 2020
Duration
12 miesięcy
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sty 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sty 2020

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa