Program Fundacji Sunway w Nauce i Technologii (FIST)

Sunway University

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Program Fundacji Sunway w Nauce i Technologii (FIST)

Sunway University

Fundacja Sunway Foundation w Nauce i Technologii (FIST) opracowuje strategię uczenia się, aby przygotować studentów do podjęcia studiów wyższych w nauce i dziedzinach ich zainteresowania. Program ma na celu zapewnienie, że uczniowie są w stanie ustalić osobiste cele osiągnięcia przy identyfikacji ich indywidualnych talentów.

FIST łączy nauki techniczne i przyrodnicze z komunikacją, aplikacjami TIK i przedmiotami wzbogacającymi, aby sformułować program mający przygotować studentów do wielodyscyplinarnych studiów inżynierskich, biologicznych, przyrodniczych, informatycznych i pokrewnych.

Struktura

3 semestry po 14 tygodni każdy.

Podstawowe jednostki i przedmioty wzbogacania są obowiązkowe.

6 Academic Electives są obowiązkowe.

Uczniowie muszą wyczyścić pierwszy poziom przedmiotu, aby przejść do następnego.

Ocena i egzaminy

Studenci są oceniani za pomocą 50% zajęć (quizy, projekty, przeglądy tematów, dochodzenia, zadania i prezentacje) i 50% egzaminu na koniec każdego przedmiotu / jednostki. Zaświadczenie o ukończeniu będzie zawierać połączony znak i ocenę wszystkich przedmiotów / jednostek.

Wybór podmiotów

Studenci mają ukończyć co najmniej trzynaście (13) przedmiotów / jednostek. Są one zobowiązane do podjęcia wszystkich podstawowych jednostek i zaleca się, aby wziąć udział w co najmniej 6 akademickich przedmiotach obieralnych. Przedmioty wzbogacające są obowiązkowe.

Jednostki podstawowe

  • Umiejętności pisania akademickiego
  • Język angielski dla naukowców
  • Umiejętności w zakresie zastosowań ICT
  • Statystyka dla naukowców

Wymagania wstępne

Przekazany SPM, poziom O lub równoważny z minimum ve (5) zaliczeniami, w tym z matematyką i dwoma przedmiotami ścisłymi

Trwanie

1 rok

Spożycie

Styczeń / marzec / lipiec / sierpień

Egzaminy

Marzec / lipiec / sierpień

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski


Ostatnia aktualizacja January 30, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Stycz. 2019
Duration
Czas trwania
12 lat
W pełnym wymiarze godzin
Locations
Malezja - Shah Alam, Selangor
Data rozpoczęcia : Stycz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Stycz. 2019
Malezja - Shah Alam, Selangor
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą