Read the Official Description

Zestawienia ZAKŁAD GIMNAZJUM Z większym stopniu

Przydzielony do Wydziału Filozofii, Zakład Aggregation szkoły średniej wyższego poziomu jest między wydziału. Jej celem jest edukacja i kształcenie nauczycieli szkół średnich posiadaczy licencji stopnia z dowolnego istniejącego wydziału w UCC.

Ten interdyscyplinarny dział jest jednym ze skutecznych narzędzi uprzywilejowanego napędu i transmisji edukacji młodzieży w moralnych i duchowych wartości w zależności od wizji chrześcijańskiej.

Jest również w służbie istniejących wydziałów i ma na celu zapewnienie, aby licencjobiorców, którzy chcą pedagogikę przekazywania niezbędnej dla ich przyszłego zawodu nauczyciela, zgodnie z chrześcijańską wizją edukacji integralnej.

Jak stara się kształtować przyszły pedagog, absolwent chrześcijańską, czyli: godnie i dobrze przeszkoleni w zakresie zasad i praktyki nauczania przepojone wiarą chrześcijańską i oświecony osiągnięcia potwierdziły Nauk o Wychowaniu - zdolny rozwój indywidualny studenta; -Has oprócz kompetencji dyscyplinarnej (wiedza o materii), nauczanie kompetencji medialnych i komunikacyjnych (technik i oceny edukacyjnej, jakość metodologiczną, prowadzenie dokumentacji szkolnej) - doprowadziło niezbicie do swojej przyszłej profesji pomoc nauczyciela do modelowania i dostarczanie lekcje lekcje nauki, a wszystko to pod okiem doświadczonych nauczycieli.

Uczniowie biorący programu agregacji wykształceniem średnim w większym stopniu mają zazwyczaj egzaminy na koniec drugiego roku licencji. Oni powinni przestrzegać ogólnych przebieg programu w pierwszym roku licencji.

Program taught in:
Francuski
Ten kurs jest
Data początkowa
Luty 2019
Wrześ. 2019
Duration
Request Info
Full-time
Deadline
By locations
By date
Data początkowa
Luty 2019, Wrześ. 2019
Data końcowa
Application deadline

Luty 2019, Wrześ. 2019

Location
Application deadline
Data końcowa