r6hm

Rating Instrument jest wymagana dla pilota do lotu zgodnie z przepisami dla lotów IFR (Instrument). W tych warunkach pilot nie jest w stanie korzystać z zewnętrznych punktów odniesienia do nawigacji i leci samolot opartą wyłącznie na instrumentach w kokpicie. Ocena ta jest również wymóg zatrudnienia jako zawodowy pilot i jest warunkiem wstępnym dla licencji Airline Pilot transportowe (ATPL).

Minimalne wymagania do uzyskania instrumentalnej

 • Mieć co najmniej 17 lat
 • Być w stanie czytać, mówić, pisać i rozumieć język angielski biegle.
 • Posiadać licencję prywatnego pilota.
 • Uzyskanie co najmniej trzeciej klasy zaświadczenie lekarskie od lekarza sądowego Lotnictwa
 • Przepuścić komputerowego testu wiedzy lotniczej
 • Gromadzić się zalogować określoną ilość szkoleń i doświadczenia na podstawie części 61, tytule 14 Kodeksu Przepisów Federalnych (CFR) sekcji 61.65.
 • Przepuścić doustnego testu oraz oblotu zarządzany przez inspektora FAA lub wyznaczonego egzaminatora

Minimalny wymagany czas na instrumentalnej 40 Godzin rzeczywistym lub symulowanym czasie rozdzielczej poniżej 14 CFR Part 61.

Czas trwania kursu

4 - 6 tygodni Z zastrzeżeniem dostępności latającego pogody i predyspozycji studenta

Teoria

CZĘŚĆ I - odkrywanie nowych horyzontówwr6j

 • BUDOWANIE doświadczenie zawodowe
 • INSTRUMENT / SZKOLENIA HANDLOWE I SZANSE
 • CONCEPTS ADVANCED czynnik ludzki
 • ZASADY przyrządów pokładowych
 • SYSTEMY lotów według wskazań przyrządów
 • ATTITUDE FLYING INSTRUMENT
 • INSTRUMENT NAWIGACJA
 • ŚRODOWISKO LOTU
 • Lotnisk, przestrzeni powietrznej i INFORMACJE DOTYCZĄCE LOTU
 • INFORMACJE KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO
 • zezwolenia ATC

CZĘŚĆ II - MAPY instrument i PROCEDURY

 • WYJAZD
 • MAPY WYJAZDOWE
 • procedury odlotu
 • W DRODZE
 • Po drodze, a okoliczne MAPY
 • Po drodze PROCEDURY
 • procedury oczekiwania
 • PRZYJAZD
 • MAPY PRZYJAZD
 • PROCEDURY PRZYJAZD
 • PODEJŚCIE
 • mapy podejścia
 • procedur podejścia
 • podejścia instrumentalne
 • VOR i podejścia NDB
 • ILS METODAMI
 • GPS i RNAV PODEJŚCIA

CZĘŚĆ III - LOTNICTWO pogody i operacji lotniczych IFR

 • METEOROLOGIA
 • wpływów atmosferycznych
 • zagrożeniach pogodowych
 • Drukowanych raportów I PROGNOZY
 • GRAPHIC produktów pogoda
 • ŹRÓDŁO danych pogodowych
 • IFR POSTĘPOWANIE Z LOTU
 • IFR NAGŁE
 • IFR DECYZYJNY
 • IFR PLANOWANIE LOTU

praktyczny

ETAP I - postawą FLYING INSTRUMENT

wrjyety
 • PROSTA & POZIOM
<li>STANDARD okazuje RATE</li>
<li>STA&#321;A AIR SPEED / stawk&#281; z CLIMBSIDESCENTS</li>
<li>Wspinaczka i malej&#261;cym W odwraca</li>
<li>Stragany i ODZYSKANE</li>
<li>SLOW FLIGHT</li>
<li>NADZWYCZAJNE POSTAWY</li>
<li>Ostre zakr&#281;ty</li>
<li>okazuje TIMED</li>
<li>okazuje COMPASS</li>

ETAP II - Nawigacja & PODEJŚCIE PROCEEDURES

 • VOR śledzenia KEY LINIA, przechwytywania
 • NAVCOURSE
 • NDB HOMING, śledzenie i PRZECHWYTYWANIE
 • HOLDINGS
 • PRECISION & podejść nieprecyzyjnych
 • nieudanego podejścia
 • Podejście z widocznością
 • Lądowania, od A prosto LUB Podejście z widocznością

ETAP III - Cross Country STABE IV - CHECKRIDE Preperation

WRH
Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 3 więcej kursów w Avel Flight School »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Lipiec 2019
Sie 2019
Duration
4 - 6 tygodnie
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Lipiec 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Lipiec 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa

Sie 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa