Przeczytaj oficjalny opis

Głównym celem programu New Managers jest pomoc pracownikom w skutecznym przeniesieniu z poziomu obecnej pracy do poziomu zarządzania. Można to osiągnąć, wyjaśniając i praktykując zasady zarządzania, aby pomóc uczniowi rozwinąć się w samodzielnego i kreatywnego menedżera. Program można dostosować i oferować dla firm w całej Afryce Południowej.

Warunki przyjęć

  • Przełożeni i potencjalni menedżerowie pierwszego szczebla z minimum dwuletnim stażem nadzorczym i / lub rekomendacją kierownika.
  • Potencjalni menedżerowie na pierwszym poziomie z minimum dwuletnim doświadczeniem w zakresie nadzoru
  • I / lub zalecenie kierownika / przełożonego

Czas trwania i tryb dostawy

Czas trwania programu wynosi około 8 miesięcy.

Sposób dostawy

Lekcje twarzą w twarz.

Program

Różne tematy związane z zarządzaniem są zintegrowane w programie i obejmują następujące tematy:

  • Wiodący ludzie
  • Prowadząca zmiana
  • Operacje przywódcze
  • Informacje rynkowe
  • Relacje pracownicze

Oszacowanie

Ocena będzie odbywać się w sposób ciągły. Obejmuje to zadania i osobiste doświadczenia edukacyjne, które przyczynią się do ostatecznego portfolio dowodów.

Efekt kształcenia i artykulacja

Po pomyślnym ukończeniu programu student otrzymuje certyfikat (poziom 5 NQF) wydany i zatwierdzony przez UFS. Program Nowych Menedżerów przenosi kredyty w kierunku wyższego certyfikatu w zakresie rozwoju zarządzania, a zatem stanowi część ścieżki nauczania oferowanej studentom UFS Business School.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 4 więcej kursów w Open Learning Group »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Lut 2020
Duration
8 miesięcy
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Lut 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń

Lut 2020