Przeczytaj oficjalny opis

Flight Instructor Course

Cel kursu

Celem szkoleń dla instruktora (samolotu) jest wyszkolenie pilota-kandydata do poziomu biegłości niezbędne do udzielenia Flight Training Dla PPL (A) i CPL (A).

FI (A) Kurs powinien dać szczególny nacisk na rolę jednostki w stosunku do znaczenia czynników człowieka na człowieka z maszyną i teoretyczna Środowiska Wiedza Interaction, szczególną uwagę należy zwrócić na dojrzałości i sąd Wnioskodawcy w tym zrozumienie dorośli, ich postawy i zachowań różnych poziomach edukacji.

Warunkiem / entry Pre

  • Przynajmniej CPL (A) lub PPL (A), którzy ukończyli co najmniej 200 godzin lotu Czas czego 150 godzin jako pilot dowódca -in-;
  • Spełniania wymogów Wiedza na licencji CPL (A).

Łączny czas trwania kursu:

dwanaście tygodni

treści merytoryczne

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 5 więcej kursów w Royal Jordanian Air Academy »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Sie 2019
Duration
12 tygodnie
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sie 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa