Przeczytaj oficjalny opis

Tytuł CZAS TRWANIA Cena Warunki przyjęcia Kontakt
Business Management (Advanced Certificate
w Business Management: Project Management)
1 rok R34740 Higher Certificate in Business Management (Zarządzanie projektami) Refiloe Kose
bmshortcourses@uj.ac.za
Centrum Przedsiębiorczości Społecznej i Gospodarki Społecznej (CSESE) (oparte na aktywach rozwoju społeczno-gospodarczego) Przez trzy kolejne dni. Rzeczywisty czas kontaktu wynosi osiem godzin dziennie R3900 KRK 4 kwalifikacje lub pracuje / zarządzania przedsiębiorstwa społecznego Vongani Manganye
csese@uj.ac.za
Centrum Przedsiębiorczości Społecznej i Gospodarki Społecznej (CSESE) (Inkubator Przedsiębiorczości Management) Trzy bloki oddalone od jednego miesiąca do 15 dni (w ciągu czterech dni, sześć dni i 45 dni). Rzeczywisty czas kontaktu wynosi osiem godzin dziennie. Łącznie 112 godzin R17500 KRK 6 kwalifikacje oraz trzy do pięciu lat doświadczenia jako menedżer średniego w ramach organizacji gospodarki społecznej (SEO) lub mikro i małych przedsiębiorstw (MSP) lub jednostki rządowej lub agencji zajmujących się rozwojem biznesu Vongani Manganye
csese@uj.ac.za
Turystyka Zaawansowane Kultury (Zaawansowane Turystyka kulturowa) 200 godzin 4 dni kontaktowe R7000 Community Based Turystyka kulturowa CUT2 Jeneshri Naicker
jeneshrin@uj.ac.za
Applied przedsiębiorczość dla lokalnego rozwoju gospodarczego (LED) (Applied przedsiębiorczość dla lokalnego rozwoju gospodarczego (LED) 6 miesięcy R15000
  • klasa 12
  • Doświadczenie w dziedzinach związanych z publicznej administracji, ekonomii i biznesu
  • Wnioskodawcy będą podlegać wewnętrznym procesie selekcji
  • SLP "Wprowadzenie do lokalnego rozwoju gospodarczego" jako wstępnego studium zaleca
Dr Marius Venter
mventer @ uj.ac.za
Informacje Applied Systems (IT Project Management (Wprowadzenie)) 3 dni R8000 Klasa 12. 12 miesięcy doświadczenia w pracy. Lucinda Zaayman
lucindaz @ uj.ac.za
Informacje Applied Systems (IT Project Management (Intermediate)) 40 godzin (w ciągu jednego semestru) R15000 Klasa 12. 12 miesięcy doświadczenia w pracy. Lucinda Zaayman
lucindaz @ uj.ac.za
Informacje Applied Systems (IT Project Management (Advance)) 10 dni (w ciągu jednego roku) R21500 Klasa 12. 12 miesięcy doświadczenia w pracy. Lucinda Zaayman
lucindaz @ uj.ac.za
Applied Information Systems (zarządzanie IT) 40 godzin (w ciągu jednego semestru) R12500 Klasa 12. 12 miesięcy doświadczenia w pracy. Lucinda Zaayman
lucindaz @ uj.ac.za
Business Management (Short Course in Project Management) 5 dni N / Klasa 12 za zgodą certyfikatu. Yvette Chłopców
bmshortcourses@uj.ac.za
Business Management (Short Course w Risk Management) 5 dni N / Klasa 12 za zgodą certyfikatu. Yvette Chłopców
bmshortcourses@uj.ac.za
Business Management (Higher Certificate in Biznes mościami: General Management) 1 rok R38660 Klasa 12 za zgodą certyfikatu. Refiloe Kose
bmshortcourses@uj.ac.za
Business Management (Higher Certificate in Business Management: Analiza biznesowa) 1 rok R38660 Klasa 12 za zgodą certyfikatu. Refiloe Kose
bmshortcourses@uj.ac.za
Business Management (Higher Certificate in Business Management: Operacje i wydajność) 1 rok R38660 Klasa 12 za zgodą certyfikatu. Refiloe Kose
bmshortcourses@uj.ac.za
Business Management (Higher Certificate in Business Management: zarządzanie ryzykiem) 1 rok R38660 Klasa 12 za zgodą certyfikatu. Refiloe Kose
bmshortcourses@uj.ac.za
Business Management (Higher Certificate in Business Management: Change Management) 1 rok R38660 Klasa 12 za zgodą certyfikatu. Refiloe Kose
bmshortcourses@uj.ac.za
Business Management (Higher Certificate in Business Management: Project) 1 rok R38660 Klasa 12 za zgodą certyfikatu. Refiloe Kose
bmshortcourses@uj.ac.za
Business Management (Advanced Certificate in Business Management) 1 rok R34740 Higher Certificate in Business Management (General Management) Refiloe Kose
bmshortcourses@uj.ac.za
Business Management (Advanced Certificate in Business Management: Analiza biznesowa) 1 rok R34740 Higher Certificate in Business Management (Business Analysis) Refiloe Kose
bmshortcourses@uj.ac.za
Business Management (zaawansowane certyfikaty dotyczące icate w Zarządzaniu: Operacje i wydajność) 1 rok R34740 Higher Certificate in Business Management (operacje i wydajność) Refiloe Kose
bmshortcourses@uj.ac.za
Business Management (Advanced Certificate in Business Management: zarządzanie ryzykiem) 1 rok R34740 Higher Certificate in Business Management (zarządzanie ryzykiem) Refiloe Kose
bmshortcourses@uj.ac.za
Business Management (Advanced Certificate in Business Management: Change Management) 1 rok R34740 Higher Certificate in Business Management (zarządzanie zmianami) Refiloe Kose
bmshortcourses@uj.ac.za
Centrum rozwoju małych przedsiębiorstw (CSBD) (RAA) rozwoju przedsiębiorczości Sześć miesięcy w pełnym wymiarze czasu program R1950 Klasa 12 za zgodą certyfikatu Sibongile Thunzini
adminraa@uj.ac.za
Centrum rozwoju małych przedsiębiorstw (CSBD) (Program Wzbogacanie firm Small) 12 Dzień Roboczy zarz¹dzania ed Programu wdrażamy w ciągu trzech miesięcy R2500 Własny zarejestrowanych przedsiębiorstw z co najmniej dwóch lat działalności Muzi Fakude
muzif@uj.ac.za
Centrum rozwoju małych przedsiębiorstw (CSBD) (Financial Management i kosztów) 5 dni R2500 Własny biznes zarejestrowana Muzi Fakude
muzif@uj.ac.za
Centrum Przedsiębiorczości Społecznej i Gospodarki Społecznej (CSESE) (Wczesny Praktyka przedsiębiorczości społecznej) 11 miesięcy. Nie będzie cztery bloki w ciągu roku pięć dni w każdym bloku, Rzeczywisty czas kontaktu wynosi osiem godzin dziennie R18500 KRK 5 kwalifikacje oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie i przytrzymaj pozycję kierowniczą / nadzorczych w ramach gospodarki społecznej organizacji lub jednostki rządowej lub agencji Vongani Manganye
csese@uj.ac.za
Centrum Przedsiębiorczości Społecznej i Gospodarki Społecznej (CSESE) (Emerging Social Enterprise Management) Trzy miesiące. Siedem dni jeden dzień w tygodniu. Rzeczywisty czas kontaktu wynosi osiem godzin dziennie R8800 KRK 4 kwalifikacje i pracuje / zarządzania przedsiębiorstwa społecznego Vongani Manganye
csese@uj.ac.za
Certificate in Sports Law & Management (Certificate in Sports Prawo i Zarządzania) 1 semestr R8500 Licencjat M Steyn
madeleins@uj.ac.za
Civil Engineering Science (Testowanie betonu) 3 dni R10000
  • klasa 12
  • Uznawanie wcześniejszego kształcenia będą oparte na doświadczeniu kandydatów w technologii betonu lub pokrewnej dziedzinie przez okres co najmniej 1 roku
Pan J Bester
jannesb@uj.ac.za
Turystyka wspólnotą opartą Kultury (Turystyka wspólnotą opartą Kultury) 200 godzin 4 dni kontaktowe R7000 Wprowadzenie Turystyki Kulturowej wyciąć 1 Jeneshri Naicker
jeneshrin@uj.ac.za
Compliance Management (Compliance Management) 1 rok R10500 Stopień licencjata lub równoważny 3-lata kwalifikacje na poziomie 7 KRK M Steyn
madeleins@uj.ac.za
Hospitality Management (Blok Release) (Hospitality Management (Blok Release)) 3 lata z bloku 6 tygodni w każdym roku N / Klasa 12 lub równoważne i musi być zatrudniony w sektorze Hospitality Anisah Deen
anisahd@uj.ac.za
Psychologia przemysłowa i ludzie Management (Program zaawansowane w Organizacyjnego Consulting (Online)) 11 miesięcy R10000 dyplom z wyróżnieniem zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologii przemysłowej lub psychologii. Posiadać co najmniej trzyletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe. Stephan Ferreira
sferreira @ uj.ac.za
Psychologia przemysłowa i zarządzanie ludźmi (Human Capital On-boarding dla HC profesjonalistów *) Od sześciu do ośmiu miesięcy R10000 Formalne po szkole kwalifikacje w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi nie jest obowiązkowe, jednakże byłoby korzystne. Założenie jest takie, że większość kapitału ludzkiego (HC) praktycy będą przynajmniej mieć kwalifikacje zawodowe lub (fundamentalne), ale niekoniecznie w dziedzinie Human Resources. Stephan Ferreira
sferreira @ uj.ac.za
Psychologia przemysłowa i ludzie Management (Zasobów Ludzkich Business Partner (HRBP) - Program Specjalista *) Od sześciu do ośmiu miesięcy R10000 Formalne po szkole kwalifikacje w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi nie jest obowiązkowe, jednakże byłoby korzystne. Założenie jest takie, że większość kapitału ludzkiego (HC) praktycy będą przynajmniej mieć kwalifikacje zawodowe lub (fundamentalne), ale niekoniecznie w dziedzinie Human Resources. Stephan Ferreira
sferreira @ uj.ac.za
Psychologia przemysłowa i ludzie Management (Short Course w praktyce psychometrii) Sześć miesięcy (pełny etat) (styczeń - czerwiec / lipiec - grudzień) R38000 Dyplom z psychologii i psychologii przemysłowej z zakończeniem modułu analizy psychologicznej. Stephan Ferreira
sferreira @ uj.ac.za
Psychologia przemysłowa i ludzie Management (Emerging Leader - Leadership Development *) Sześciu do dwunastu miesięcy R20000 wymagany jest odpowiedni poziom 7 KRK kwalifikacje lub zawodowy. W związku z tym wymagane jest minimum trzy lata doświadczenia w pracy, a potencjalni studenci muszą być zalecane dla dalszego rozwoju przywództwa przez ich kierownika działu. Elmarie Stapelberg
Przywództwo @ uj.ac.za
Psychologia przemysłowa i ludzie Management (wykonawczy Leadership Development *) Sześciu do dwunastu miesięcy R40000 Firma nominuje kandydatów. Kandydat musi być już w wykonawczej pozycji lidera zarządzania. Elmarie Stapelberg
Przywództwo @ uj.ac.za
Psychologia przemysłowa i ludzie Management (Senior Leadership Development *) Sześciu do dwunastu miesięcy R50000 Firma nominuje kandydatów. CAN didate musi być już na wyższych pozycji lidera zarządzania. W związku z tym przyjmuje się, że jeśli kandydat jest przez organizację w celu dalszego rozwoju wyższego kierownictwa, że ​​kandydat pochodzi z pewnej wiedzy, zrozumienia poznawczych, zawodowych i ogólnych umiejętności wymaganych dla tego SLP. UJ zastrzega sobie prawo do Elmarie Stapelberg
Przywództwo @ uj.ac.za
Psychologia przemysłowa i ludzie Management (Junior Leadership Development *) Sześciu do dwunastu miesięcy R40000 Firma nominuje kandydatów. Kandydat musi być już w stanie Junior zarządzania przywództwa. Nawiązując do tego, że jest acceptedthat czy kandydat jest przez organizację w celu dalszego rozwoju młodzieży przywództwa, że ​​kandydat posiada pewną wiedzę, zrozumienie poznawczych, zawodowych i ogólnych umiejętności wymaganych dla tego SLP. UJ zastrzega sobie prawo do przyjęcia kandydatów, czy też nie. Elmarie Stapelberg
leadership@uj.ac.za
Psychologia przemysłowa i ludzie Management (just in time Senior Leadership Capacity Building *) 10 sesje pół godziny (15 minut prezentacji: 15 minut dyskusji), aby zakończyć SLP przez okres dziewięciu miesięcy R7000 Powołany do formalnego wyższych stanowiskach kierowniczych, będąc członkiem zarządu / kierownictwa wyższego szczebla. Elmarie Stapelberg
Przywództwo @ uj.ac.za
Informacje i zarządzania wiedzą (Short Course w Knowledge Management) 3 dni R6980 klasa 12 Deidre Wessels
infoman @ uj.ac.za
Informacje i zarządzania wiedzą (Short Course w strategicznych Competitive Analysis Management) 3 dni R6980 klasa 12 Deidre Wessels
infoman@uj.ac.za
Wprowadzenie do turystyki kulturowej (Wprowadzenie do turystyki kulturowej) 240 godzin 5 dni kontaktowe R7000 klasa 12 Jeneshri Naicker
jeneshrin@uj.ac.za
Wprowadzenie do Turystyki (Wprowadzenie do Turystyki) 600 godzin (full-time) 280 godzin w ciągu 14 tygodni (w niepełnym wymiarze czasu pracy) R25000 klasa 12 Jeneshri Naicker
jeneshrin@uj.ac.za
Wprowadzenie do funkcji zarządzania Turystyka (Wprowadzenie do funkcji turystycznej i zarządzanie) 600 godzin (full-time) 280 godzin w ciągu 14 tygodni (w niepełnym wymiarze czasu pracy) R25000 klasa 12 Jeneshri Naicker
jeneshrin@uj.ac.za
Wprowadzenie do toursim Zarządzania i Rozwoju (Wprowadzenie do toursim Zarządzania i Rozwoju) 240 godzin 5 dni kontaktowe R7000 klasa 12 Jeneshri Naicker
jeneshrin@uj.ac.za
Marketing Management (Wprowadzenie do zarządzania detalicznej) Minimum sześć miesięcy N / Mariette Frazer
mfrazer @ uj.ac.za
Marketing Management (Retail Management) Minimum sześć miesięcy N / klasa 12 Mariette Frazer
mfrazer @ uj.ac.za
Marketing Management (Retail Support Services) Minimum sześć miesięcy N / klasa 12 Mariette Frazer
mfrazer @ uj.ac.za
Marketing Management (Praktyka Retail) Minimu 10 dni N / klasa 12 Mariette Frazer
mfrazer @ uj.ac.za
Marketing Management (Wczesny Retail Management) Minimum sześć miesięcy N / Klasa 12 + Certificate in Retail Management Mariette Frazer
mfrazer @ uj.ac.za
Marketing Management (Higher Certificate in Marketingu i Sprzedaży) Minimum 1 rok R25400 klasa 12 Dr Marius Wait
mwait @ uj.ac.za
Marketing Management (Certificate in Marketing i orientacji na klienta) Minimum 1 rok R17260 klasa 12 Prof CF De Meyer
cfdemeyer @ uj.ac.za
Public Management i zarządzanie (Higher Certificate in Governance Miejskiego) 1 rok R21000 klasa 12 Magriet Snyman msnyman@uj.ac.za lub
Zeenat Jansen zeenatj@uj.ac.za
Public Management i zarządzanie (Advanced Certificate in Governance Miejskiego) 1 rok R24000 Higher National Certificate lub rządów w Miejskim - KRK Level 5 Magriet Snyman msnyman@uj.ac.za lub
Zeenat Jansen zeenatj@uj.ac.za
School of Leadership (Świadomość Badania Liderów) 9 miesięcy R15050 Licencjat lub dyplom zrealizowany na poziomie, który daje wnioskodawcy realną szansę na osiągnięcie określonych wyników. Przed pouczające doświadczenie związane z pracą w odnośnych dziedzinach będą rozpatrywane. Y Kathrada
011 559 5089
ykathrada @ uj.ac.za
School of Leadership (Transitional Justice) 9 miesięcy R15050 Licencjat lub dyplom zrealizowany na poziomie, który daje wnioskodawcy realną szansę na osiągnięcie określonych wyników. Przed pouczające doświadczenie związane z pracą w odnośnych dziedzinach będą rozpatrywane Y Kathrada
011 559 5089
ykathrada @ uj.ac.za
School of Leadership (Strategic Diplomacy) 9 miesięcy R15050 Licencjat lub dyplom zrealizowany na poziomie, który daje wnioskodawcy realną szansę na osiągnięcie określonych wyników. Przed pouczające doświadczenie związane z pracą w odnośnych dziedzinach będą rozpatrywane Y Kathrada
011 559 5089
ykathrada @ uj.ac.za
School of Leadership (polityka przemysłowa) 9 miesięcy R15050 Licencjat lub dyplom zrealizowany na poziomie, który daje wnioskodawcy realną szansę na osiągnięcie określonych wyników. Przed pouczające doświadczenie związane z pracą w odnośnych dziedzinach będą rozpatrywane Y Kathrada
011 559 5089
ykathrada @ uj.ac.za
Wyższa Szkoła Turystyki i gościnności (hotelarstwo Zarządzanie Blok Release) Trzy lata z bloku sześciu tygodni w każdym roku R14000 Klasa 12 i musi być zatrudniony w sektorze hotelarskim przez okres nie krótszy niż 24 miesięcy Pani Pam Kock Anisah Deen
pamk@uj.ac.za anisahd @ uj.ac.za
Wyższa Szkoła Turystyki i hotelarstwo (Turystyka wspólnotą opartą Kultury) 80 godzin R7000 Wprowadzenie Turystyki Kulturowej (CUT1) do s Nicola Wakelin- Theron
nicolaw @ uj.ac.za
Wyższa Szkoła Turystyki i hotelarstwo (Zaawansowane Turystyka kulturowa) 80 godzin R7000 Community Based turystyki kulturowej (CUT2) Nicola Wakelin Theron
nicolaw@uj.ac.za
Szkoła turystyka i hotelarstwo (Wprowadzenie do Zarządzania Turystyką i Rozwoju) 5 dni R7000 klasa 12 Nicola Wakelin Theron
nicolaw@uj.ac.za
Wyższa Szkoła Turystyki i hotelarstwo (Wprowadzenie do Turystyki) 200 godzin ponad 14 tygodni (w niepełnym wymiarze godzin) R25000 klasa 12 Nicola Wakelin Theron
nicolaw @ uj.ac.za
Wyższa Szkoła Turystyki i hotelarstwo (Wprowadzenie do funkcji zarządzania Turystyka) 200 godzin ponad 14 tygodni (w niepełnym wymiarze godzin) R25000 klasa 12 Nicola Wakelin Theron
nicolaw @ uj.ac.za
Transport i zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Transport i Zarządzania Bridging) 1 rok (niestacjonarne) R9300 klasa 12 Lillian Sithole
tscmb @ uj.ac.za
Transport i Supply Chain Management (Diploma in Transportation Management) 3 lata (w niepełnym wymiarze czasu pracy) R16540 Klasa 12 z dyplomem zatwierdzenia Iris Machaea
tscmtmd @ uj.ac.za
Transport i Supply Chain Management (Dyplom Zarządzania Transportu Drogowego (drogowy)) 3 lata (w niepełnym wymiarze czasu pracy) R16540 Klasa 12 z dyplomem zatwierdzenia Helena Hurter
tscmrtm @ uj.ac.za
Transport i Supply Chain Management (Dyplom Zarządzania Transportu Drogowego (Pasażer)) 3 lata (w niepełnym wymiarze czasu pracy) R15540 Klasa 12 z dyplomem zatwierdzenia Helena Hurter
tscmrtm @ uj.ac.za
Transport i Supply Chain Management (Dyplom Zarządzania Logistycznego) 3 lata (w niepełnym wymiarze czasu pracy) R26040 Klasa 12 z dyplomem zatwierdzenia Bonakele Kubheka
tscmdiplog @ uj.ac.za
Transport i Supply Chain Management (Logistyki i Zakupów) 1 rok R9520 Niwelowanie do BTECH studenci z innych uczelni do mostu na BTECH Logistics. Sonia Vorster
soniav @ uj.ac.za
Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 67 więcej kursów w University of Johannesburg »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Lut 2020
Duration
Skontaktuj się ze szkołą
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Lut 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń

Lut 2020