Przeczytaj oficjalny opis

Jednodniowy Kurs Wnętrzny (wykładany w języku angielskim) dotyczy oferty edukacyjnej Szkoły Projektowej. Jest skierowany do osób, które chcą wkroczyć w świat projektowania wnętrz i innych przestrzeni o różnych typach i skalach, poprzez projekty i warsztaty prowadzone we współpracy z projektantami i firmami z branży.

W ciągu roku akademickiego podstawowe podstawy niezbędne do planowania i projektowania przestrzeni, rozumienia relacji między użytkownikiem a otoczeniem, skali ludzkiej i przestrzennej, a także narzędzi komputerowych i komunikacyjnych, technik wyrażania i pomiarów, a także kursów o charakterze kulturalnym .

interior design

Znakomite są konceptualne, ekspresyjne i formalne projekty i ćwiczenia, mające zastosowanie w projektowaniu komercyjnych, wypoczynkowych, publicznych i prywatnych wnętrz, a także wystaw, scenografii i interwencji przestrzennych.

Jednodniowy Kurs Wnętrzny (wykładany w języku angielskim) dotyczy oferty edukacyjnej Szkoły Projektowej. Jest skierowany do osób, które chcą wkroczyć w świat projektowania wnętrz i innych przestrzeni o różnych typach i skalach, poprzez projekty i warsztaty prowadzone we współpracy z projektantami i firmami z branży.

W trakcie roku akademickiego uczniowie zdobywają podstawową wiedzę niezbędną do planowania i projektowania przestrzeni, rozumienia relacji między użytkownikiem a środowiskiem, skalą ludzką i przestrzenną, a także nauczania narzędzi komputerowych i komunikacyjnych, technik wyrażania i pomiarów oraz kursów natury kulturowej.

Znakomite są koncepcyjne, ekspresyjne i formalne projekty i ćwiczenia, mające zastosowanie w projektowaniu przestrzeni komercyjnych, wypoczynkowych, publicznych i prywatnych wnętrz, a także wystaw, scenografii i interwencji przestrzennych

Kurs składa się z trzech bloków rozmieszczonych na dwa semestry:

1. Projekt i kreatywność

Teoretyczna i praktyczna znajomość podstaw i odniesień związanych z wzornictwem, kolorem, formą, językami wizualnymi i strukturalnymi, percepcją przestrzeni, skali i objętości poprzez kursy z zakresu koncepcji, analizy i kreatywności, takie jak Podstawy projektowania, Historia sztuki i projektowania oraz Kolor.

2. Projekt

Przez cały czas trwania projektu będą realizowane projekty i warsztaty dotyczące przestrzeni, użytkownika i doświadczenia, w których zbierana jest wiedza zdobyta w innych przedmiotach. Projekty są ćwiczeniami dla większego rozwoju koncepcyjnego, technicznego i szczegółowego, w przeciwieństwie do warsztatów, które są bardziej intensywne, twórcze i eksperymentalne.

3. Komunikacja

Komunikacja jest najważniejszym narzędziem do przekazywania pomysłu i objaśniania projektu. Z tego powodu tak ważne jest nauczenie narzędzi i pewnych technik potrzebnych do reprezentowania i komunikowania projektu wnętrz: rysowania, pomiarów i projektowania graficznego.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 48 więcej kursów w IED – Istituto Europeo di Design Madrid »

Ostatnia aktualizacja January 25, 2019
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Paźdz. 2019
Duration
1 rok
W pełnym wymiarze godzin
Cena
14,000 EUR
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paźdz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Paźdz. 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa