ICARUS Wings at Groundschool London - Kurs FCP nie powiodło się

Groundschool London

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

ICARUS Wings at Groundschool London - Kurs FCP nie powiodło się

Groundschool London

Kurs ICARUS Wings FCL Failed Exam Recuperation (Language Proficiency) jest specjalnie zaprojektowany dla pilotów, którzy nie zdali egzaminu językowego ICAO i uzyskali poziom nieoperacyjny (poziom 3 ICAO lub mniejszy).
Jest to tygodniowy kurs podzielony na 8 modułów i 6 godzin praktycznych sesji aplikacji przeprowadzonych w najnowocześniejszym symulatorze lotów FTD - Boeing 737-800 lub Airbus A320. Pod koniec tygodnia pilot będzie gotowy do ponownego zdania egzaminu i powinien być w stanie uzyskać minimalny poziom operacyjny (poziom ICAO 4). Każdy pilot będzie miał indywidualną ocenę podczas kursu, koncentrując się na mocnych i słabych stronach, aby lepiej przygotować ucznia do zdania egzaminu.
Zadowolony
 • Moduł 1 - Wprowadzenie do komunikacji lotniczej
 • Moduł 2 - Przed lotem
 • Moduł 3 - ruchy naziemne
 • Moduł 4 - Wyjazd, wspinaczka i rejs
 • Moduł 5 - Wydarzenia związane z trasą
 • Moduł 6 - Kontakt i podejście
 • Moduł 7 - Lądowanie
 • Moduł 8 - Na ziemi


Praktyka symulatora

 • Żądanie informacji przed lotem
 • Komunikacja z zespołami naziemnymi / asystentami rampowymi
 • Żądanie "wypychania i uruchamiania"; prześwit taksówki
 • Uzupełnienie list kontrolnych przed lotem, taksówką i przed startem
 • Żądanie zgody na składanie i startowanie
 • Szybki RTO
 • Przekazywanie "dnia majowego" i opisywanie stanu wyjątkowego
 • Zarządzanie sytuacjami nienormalnymi, w tym sytuacjami awaryjnymi podczas lotu
Ta szkoła oferuje programy z:
 • Język angielski
Groundschool London

Ostatnia aktualizacja July 3, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Stycz. 28, 2019
Mar. 4, 2019
Duration
Czas trwania
1 tydzień
W pełnym wymiarze godzin
Price
Cena
1,170 GBP
1170,00 GBP z VAT (zawiera wszystkie materiały szkoleniowe)
Locations
Wielka Brytania - London, England
Data rozpoczęcia : Stycz. 28, 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Luty 1, 2019
Data rozpoczęcia : Mar. 4, 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Mar. 8, 2019
Data rozpoczęcia : Kwiec. 1, 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Kwiec. 5, 2019
Data rozpoczęcia : Lipiec 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Data rozpoczęcia : Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Data rozpoczęcia : Paźdz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Data rozpoczęcia : Paźdz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Data rozpoczęcia : Listop. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Stycz. 28, 2019
Wielka Brytania - London, England
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Luty 1, 2019
Mar. 4, 2019
Wielka Brytania - London, England
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Mar. 8, 2019
Kwiec. 1, 2019
Wielka Brytania - London, England
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Kwiec. 5, 2019
Lipiec 2019
Wielka Brytania - London, England
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Wrześ. 2019
Wielka Brytania - London, England
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Paźdz. 2019
Wielka Brytania - London, England
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Listop. 2019
Wielka Brytania - London, England
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą