Przeczytaj oficjalny opis

Kurs zapewni ci dogłębną wiedzę i doświadczenie niezbędne do odniesienia sukcesu w sektorze publicznym. Zarys programu szkolenia jest aktualny i odnosi się do wymagań rynku, dzięki czemu dobrze spełnia wszystkie analityczne prognozy dotyczące potrzeb szkoleniowych w określonym obszarze. Spersonalizowana propozycja może być również dostosowana do wymagań szkoleniowych Twojego zespołu.

Kto powinien uczęszczać?

Osoby, które są nowe w dziedzinie zasobów ludzkich lub osoby, które mają większe doświadczenie w zakresie zasobów ludzkich, ale niedawno dokonały przejścia do sektora publicznego.

Konspekt szkolenia

Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze publicznym

 • Zrozumienie różnic między działami HR w sektorze publicznym i prywatnym
 • Historia praw, które wpłynęły na rozwój funkcji HR w sektorze publicznym
 • Przegląd najważniejszych przepisów prawnych regulujących zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Role i obowiązki specjalistów HR w organizacjach
 • Omówienie typowych struktur organizacyjnych
 • Wykorzystanie technologii informatycznych do usprawnienia operacji HR
 • Strategiczne operacje HR
 • Profesjonalne organizacje HR
 • Znaczenie etyki w HR

Klasyfikacja stanowisk pracy i odszkodowanie

 • Obowiązujące przepisy i regulacje, które regulują czynności związane z klasyfikacją stanowisk
 • Pojęcia i zasady klasyfikacji stanowisk
 • Techniki analizy pracy
 • Procesy klasyfikacyjne
 • Metody ustalania relacji klasyfikacyjnych
 • Znaczenie strategii klasyfikacji dla innych dyscyplin HR
 • Tłumaczenie klasyfikacji na rekompensatę
 • Zapłać za wydajność
 • Wynagrodzenie kierownictwa
 • Znaczenie strategii kompensacyjnych dla innych funkcji HR

Rekrutacja

 • Rola planowania siły roboczej
 • Planowanie i wykorzystanie strategii rekrutacyjnych
 • Strategie rekrutacji menedżerów
 • Długoterminowe strategie rekrutacyjne
 • Znaczenie sprawdzania pochodzenia i referencji
 • Negocjacje z wybranymi kandydatami
 • Znaczenie oceny strategii rekrutacyjnych

Selekcja w sektorze publicznym

 • Zalety systemu
 • Typowe metody selekcji
 • Testuj rozwój i projektowanie
 • Przetestuj kwestie administracyjne
 • Ocena metodologii
 • Korzystanie z punktów preferencji
 • Używanie list kwalifikowanych i zarządzanie nimi
 • Inne kwestie dotyczące kwalifikacji

Stosunki pracy i pracowników

 • Obowiązujące przepisy i regulacje, które regulują czynności związane z pracą / relacjami z pracownikami
 • Jednostki negocjacyjne
 • Modele zbiorowych negocjacji
 • Formy układów zbiorowych
 • Przerwy w pracy / przestoje
 • Przepisy i regulacje mające wpływ na procesy negocjacji zbiorowych
 • Procedury dyscyplinarne
 • Administracja skargi i arbitraż
 • Stosunki pracy / zarządzania

Świadczenia pracownicze

 • Terminologia korzyści
 • Rodzaje, cechy i finansowanie świadczeń
 • Wybór i negocjacje z dostawcami
 • Kontrola budżetu i kosztów
 • Obowiązujące przepisy, które regulują plany świadczeń
 • Plany emerytalne
 • Znaczenie strategii korzyści dla innych funkcji HR

EEO i różnorodność

 • Prawa regulujące strategie EEO i różnorodności
 • Agencje regulacyjne / nadzorujące
 • Koncepcje EEO i polityki pracodawcy
 • EEO Jednolite wytyczne i zasady selekcji
 • Skargi, dochodzenia i rozstrzygnięcia dotyczące dyskryminacji
 • Rozsądne zakwaterowanie
 • Raporty i monitorowanie EEO
 • Znaczenie różnorodności programów dla innych funkcji HR

Rozwój organizacyjny

 • Kultura organizacyjna i strategie zmian
 • Rozwój pracownika
 • Zarządzanie wydajnością
 • Postępowa dyscyplina i doradztwo oraz coaching
 • Zastosowanie strategii rozwoju organizacyjnego do planowania sukcesji

Cele kursu

Do końca tego programu uczestnicy będą:

 • Rozumieją różnice między działami HR w sektorze publicznym i prywatnym
 • Bądź świadomy praw, które wpłynęły na rozwój funkcji HR w sektorze publicznym
 • Zapoznałem się z najważniejszymi przepisami i regulacjami, które regulują operacje HR
 • Bądź świadomy ról i obowiązków specjalistów HR w organizacjach
 • Omówiłem typowe struktury organizacyjne
 • Bądź świadomy technologii informacyjnej, aby usprawnić operacje HR
 • Miej świadomość strategicznych operacji HR
 • Bądź świadomy funkcjonowania profesjonalnych organizacji HR
 • Zrozumieć znaczenie etyki w HR

Ogólne notatki

 • Wszystkie nasze kursy można ukończyć w ramach dostosowanego szkolenia wewnętrznego.
 • Czas trwania kursu jest elastyczny, a jego zawartość można modyfikować, dopasowując do dowolnej liczby dni.
 • Jeśli chodzi o kursy otwartych kursów, oferujemy naszym klientom elastyczność wyboru lokalizacji, daty i czasu, a nasz zespół ekspertów, którzy są rozproszeni po całym świecie, pomoże w ułatwieniu kursu.
 • Opłata za kurs obejmuje ułatwienia, materiały szkoleniowe, 2 przerwy kawowe, lunch w formie bufetu oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
 • DARMOWE konsultacje i coaching w trakcie i po kursie.
Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 5 więcej kursów w Zoe Talent Solutions »

Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Duration
3 - 10 dni
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Cena
3,975 USD
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Termin nadsyłania zgłoszeń

Otwórz rejestrację

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa