Konspekt szkolenia

CELE

Kurs BSB50215 Dyplom of Business (BSB50215) ma na celu zapewnienie uczniom szkolenia w zakresie zarządzania pracą innych osób lub dodawania wartości lub przeglądu praktyk zarządzania.

Ta kwalifikacja odzwierciedla rolę osób z dużym doświadczeniem w różnych środowiskach, które chcą dalej rozwijać swoje umiejętności w szerokim zakresie funkcji biznesowych. Kwalifikacja ta jest również dostosowana do potrzeb osób z niewielkim doświadczeniem zawodowym lub bez nich, ale posiadających teoretyczne umiejętności biznesowe i wiedzę, które chcieliby rozwijać, aby stworzyć dalsze możliwości edukacyjne i zawodowe.

PRZEGLĄD

Zmieniające się miejsce pracy doprowadziło do opracowania znacząco odmiennej roli dla menedżerów i ich zespołów. Odchodzi się od tradycyjnych umiejętności nadzorcy kontrolującego, kierującego i utrzymującego dyscyplinę, do lidera zespołu odpowiedzialnego za coaching, ułatwiającego i rozwijającego współpracę zespołową w ramach strategicznych.

Ta kwalifikacja zapewnia podstawowe kompetencje przywódcze wymagane przez współczesnych menedżerów. Łącząc teorię z praktyką, kwalifikacje te koncentrują się na uczeniu się w miejscu pracy, aby zapewnić jego adekwatność do konkretnej sytuacji i biznesu.

Kwalifikacje te są w pełni oparte na kompetencjach, a wiedza i niektóre aspekty kompetencji są oceniane w ramach każdej jednostki, dlatego ukończenie działań wykazujących wszystkie obszary kompetencji będzie musiało zostać ukończone.

TRWANIE

Kurs dyplomowy zwykle kończy się w ciągu 8 miesięcy w pełnym wymiarze godzin. Model szkolenia obejmuje dwie sesje twarzą w twarz w miesiącu oraz badania online i samodzielne. Przeznaczony jest dla uczestników, którzy są już w jakiś sposób zaangażowani w administrację i zarządzanie.

LOKALIZACJA SZKOLENIA

Ten kurs jest dostarczany w Canberra Campus, Belconnen, ACT i przez różnych partnerów międzystanowych. W przypadku innych stron dostawy zobacz stronę Partnerzy na stronie uczelni.

OPŁATY

Academic Fees-Canberra Training Center

Studenci zagraniczni -Uzyskiwanie nauki (twarzą w twarz i online) 10000 $

Studenci krajowi / uczniowie VET Opłaty dla studentów studiów stacjonarnych Dyplom Zarządzania to:

Blended learning (face-to-face i online) 5075 USD

Uwaga: Kolegium zastrzega sobie prawo do zmiany opłat przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego.

POMOC PAŃSTWA

KURSY VET STUDENT są dostępne dla uprawnionych studentów na ten kurs.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 10 więcej kursów w Unity College Australia »

Ten kurs jest Ośrodek kształcenia i studia online
Data początkowa
Sty 2020
Duration
8 miesięcy
W pełnym wymiarze godzin
Cena
10,000 AUD
Studenci zagraniczni: 10000 USD / Studenci krajowi: 5075 USD
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sty 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sty 2020

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa