Certyfikat ILM na poziomie 7 w zakresie przywództwa

Te kwalifikacje zawodowe poziomu 7 są przeznaczone dla starszych menedżerów i liderów, którzy chcą się rozwijać jako liderzy i menedżerowie, którzy uznają, że muszą zadowolić różnych interesariuszy i chcą zainwestować we własną markę. Starają się jak najlepiej wykorzystać zasoby, zrozumieć potrzebę innowacji i optymalizacji wydajności. Mogą również przedstawiać argumenty przemawiające za zmianami, konstruować przypadki biznesowe, wdrażać zmiany i oceniać wpływ tej zmiany.

Certyfikat 7 poziomu w zakresie przywództwa i zarządzania składa się z jednej elastycznej, obowiązkowej jednostki, która pozwala osobie uczącej się zidentyfikować i pracować nad dziedzinami rozwoju przywództwa i zarządzania, specyficznymi dla ich własnego kontekstu pracy oraz ze szczególnym zainteresowaniem i trafnością.

Certyfikat jest prowadzony jako 4-dniowy otwarty kurs w Londynie lub Dubaju lub 4-dniowy otwarty kurs mieszkaniowy w Lake District.

Otwórz kurs w Londynie

01 maja 2019 r. | Londyn |
02 października 2019 r. | Londyn |

Otwórz kurs w Dubaju

04 lutego 2019 r. | Dubaj |

08 grudnia 2019 r. | Dubaj |

Otwarty kurs mieszkaniowy w Lake District

17 czerwca 2019 r. | Cumbria |
16 września 2019 r. | Cumbria |

Koszt programu w Wielkiej Brytanii

Certyfikat ILM na poziomie 7 w zakresie przywództwa

Program prowadzony przez:
  • Język angielski

Zobacz 20 więcej kursów w Results Driven Group »

Ostatnia aktualizacja Styczeń 30, 2019