Przeczytaj oficjalny opis

Misją Centrum Języka Angielskiego (ELC) jest wspieranie celów University of Denver, przygotowując uczących się języka angielskiego niezbędnych kompetencji komunikacyjnych i kulturowych, aby odnieść sukces członkowie DU i innych instytucji amerykańskich wyższych.

Program

Po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego po przybyciu na ELC, studenci są przypisane do jednej z następujących sześciu poziomów nauki języka angielskiego:

Fundacje poprzez zaawansowaną wysokiej (5 poziomów)

  • 20 godzin zajęć tygodniowo
  • Nauczanie w zakresie czytania, pisania, gramatyki, słuchania, mówienia i wymowy
  • Do wyboru zajęcia w górnych poziomach: na przykład usługi szkoleniowe i magazyn w formie cyfrowej

LAUNCH Curriculum

  • Studenci mogą zdobyć maksymalnie 12 punktów do pewnego stopnia DU
  • Kursy koncentrujące się na akademickiego pisania, mówienia i amerykańskiej kultury
Program prowadzony przez:
Język angielski
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Wrześ. 2019
Duration
Skontaktuj się ze szkołą
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Wrześ. 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa