Read the Official Description

Opis kursu

Ten kurs skupia się na instrukcjach dotyczących umiejętności wymaganych do wykonywania w języku angielskim akademickiego kontekstu w zakresie głównych obszarów tematycznych ogólnie spotykanych na uniwersytecie lub w kształceniu zawodowym i szkoleniach. Koncentruje się na słownictwie, gramatyce i czterech umiejętnościach (czytanie, pisanie, mówienie, w tym wymowa i słuchanie). Obejmuje mówienie w tutorialach, prezentacje, słuchanie wykładów, czytanie tekstów akademickich, pisanie esejów i raportów. Ten kurs ma na celu pomóc Ci w osiągnięciu dalszych celów nauki. Kurs ten może również służyć podniesieniu ogólnego poziomu znajomości języka angielskiego studentów, tak aby mogli oni wejść na uniwersytet lub do szkoły zawodowej i szkolenia zawodowego.

Poziom

Upper-Intermediate - zaawansowane

Tryb studiów i oceny

Ten kurs jest prowadzony w środowisku szkolnym z formatywnymi (cotygodniowe testy) i podsumowującymi (test na poziomie średniozaawansowanym, test notatek, projekt prezentacji ustnej, projekt esej i test na koniec kursu)

Godziny / tygodnie

20 godzin / tydzień 5 godzin / tydzień samodzielnej nauki

Wymagania wstępne

  • Minimum 18 lat
  • IELTS 5.0 lub równorzędny lub pomyślny ukończenie egzaminu z języka angielskiego w college'u

Przykładowe czasy tylko, mogą ulec zmianie (czas może się różnić o 30 minut - 1 godzina w zależności od klasy)

Terminy spożycia

Cotygodniowa rejestracja

Kontakt

Telefon: 0061-3-9629 3693
Faks: 0061-3-9629 7146
Email: contact@einsteincollege.vic.edu.au
Program taught in:
Język angielski

See 5 more programs offered by Einstein College of Australia »

Last updated August 16, 2018
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Open Enrollment
Duration
5 - 20 tygodnie
W pełnym wymiarze godzin
Cena
- Opłata rejestracyjna (Bez możliwości zwrotu): 300 AUD. Opłata za studia: 295 AUD za tydzień.
By locations
By date
Data początkowa
Open Enrollment
Application deadline

Open Enrollment