Klucz informacyjny

 • Kod przedmiotu: HR104
 • Czas trwania: 2 tygodnie
 • Opłata: 4045 £

Konspekt szkolenia

Planowanie zasobów ludzkich

 • Etapy w tradycyjnym planowaniu zasobów ludzkich
 • Prognozowanie przyszłego zapotrzebowania na zasoby ludzkie
 • Prognozowanie zaopatrzenia wewnętrznego
 • Prognozowanie dostaw zewnętrznych

Analiza pracy i projektowanie stanowisk

 • Zarządzanie scenariuszami pustostanów
 • Analiza pracy
 • Ramy kompetencji
 • Konstrukcja pracy

Rekrutacja

 • Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Reklama w mediach drukowanych
 • Rekrutacja online
 • Media społecznościowe
 • Alternatywne metody rekrutacji

Wybór: The Classic Trio

 • Formularze wniosków
 • Shortlisting
 • Wywiady
 • Odniesienia do zatrudnienia

Zaawansowane metody selekcji pracowników

 • Biodata
 • Testowanie umiejętności
 • Testowanie osobowości
 • Centra oceny

Nowy pracownik

 • Umowy o pracę
 • Szczególne warunki umowne
 • Umowa psychologiczna
 • Indukcja

Planowanie sukcesji

 • Co to jest planowanie sukcesji?
 • Tradycyjne podejścia
 • Współczesne podejścia
 • Absolwenci

Mierzenie i analizowanie rotacji pracowników

 • Definiowanie dobrowolnych obrotów
 • Czy obrót ma znaczenie?
 • Mierzenie obrotów
 • Kalkulacja kosztów
 • Benchmarking obrót

Poprawa zachowania pracowników

 • Obniżenie obrotów
 • Retencja i wynagrodzenie pracowników
 • Zachowanie pracowników i możliwości rozwoju
 • Retencja pracowników i efektywne zarządzanie linią

Strategie zarządzania zasobami i talentami

 • Podejście strategiczne
 • Dostosowanie praktyk HR do strategii biznesowej
 • Konkurowanie na rynku pracy
 • Strategie zarządzania talentami

Grupa docelowa

To szkolenie z zakresu zarządzania talentami jest odpowiednie dla:

 • Menedżerowie HR i kadra zarządzająca
 • Osoby zaangażowane w funkcję rekrutacji i selekcji swoich organizacji.
 • Partnerzy biznesowi HR i doradcy
 • Specjaliści HR i praktycy
 • Starsi oficerowie i asystenci zatrudnieni w działach kadr swojej organizacji, którzy chcą zmobilizować efektywną siłę roboczą poprzez zgromadzenie zespołów ludzi posiadających niezbędne umiejętności, postawy i doświadczenie, aby osiągnąć swoje cele.
 • Osoby o roli HR, umożliwiające ich organizacji spełnienie przyszłego zapotrzebowania na umiejętności.
 • Osoby, które chcą być wyposażone w wiedzę i umiejętności wymagane do wykonywania podstawowych zadań związanych z zarządzaniem zasobami i zarządzaniem talentami w wysokim standardzie.

Wyniki nauki

Po ukończeniu tego kursu będziesz w stanie zrozumieć:

 • Jak podejmować i oceniać długoterminowe i krótkoterminowe planowanie talentu i ćwiczenia planowania sukcesji z myślą o budowaniu długofalowych wyników organizacyjnych.
 • Jak skutecznie, skutecznie i profesjonalnie zarządzać działaniami rekrutacyjnymi, selekcyjnymi i wprowadzającymi.
 • Jak gromadzić, analizować i wykorzystywać informacje o rotacji pracowników jako podstawę do opracowania solidnych strategii utrzymania personelu.
 • Opracowanie i ocena strategii zarządzania zasobami i talentami.
Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 131 więcej kursów w London Business Training & Consulting »

Ostatnia aktualizacja September 27, 2018
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Duration
2 tygodnie
Cena
4,045 GBP
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Sie 23, 2019
Data końcowa
Paź 4, 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa

Sie 23, 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Paź 4, 2019