Wszyscy uczniowie będą musieli siedzieć testu wstępnego w celu potwierdzenia ich przydatności do kursu i poziomu, a do zdiagnozowania ich obszarów najbardziej potrzebujących, dzięki czemu nauczyciele mogą pomóc każdemu uczniowi, aby opracować najbardziej skuteczną strategię indywidualnego badania.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 6 więcej kursów w Sydney School of Business and Technology (SSBT) »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Sty 2020
Duration
1 - 23 tygodnie
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sty 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sty 2020

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa